SERTIFIKUJTE SE - Šta je ključno pri donošenju odluka u vezi ljudi u Vašoj organizaciji?

Istraživanja i praksa pokazuju da je ličnost jedan od faktora koji najbolje predviđaju način na koji ljudi grade odnose sa drugima, način na koji posmatraju stvari i pristupaju poslu, kao i njihovo uklapanje sa zahtevima određene pozicije.

Sve navedeno u velikoj meri predviđa njihov učinak na poslu, tako što predviđa njihovo ponašanje i odraz je njihovih kompetencija. Upravo zbog toga testovi ličnosti pronalaze svoje mesto u procesima selekcije i razvoja zaposlenih i menadžmenta.

Kako izbeći najskuplje greške pri zapošljavanju?

Pozicije na kojima su posledice nebezbednog ponašanja i nepoštovanja procedura ogromne, kako po zdravlje i bezbednost zaposlenih, tako i finansijski – zahtevaju poseban pristup u selekciji i razvoju zaposlenih. Ovde je očigledna veza između pogrešnih odluka pri zapošljavanju i posledica po profit i reputaciju kompanije.

Motivisanje zaposlenih! Ali kako?

Dobri lideri su sposobni da razlikuju svoje članove tima. Dobri lideri ne veruju da ako nešto motiviše njih, motivisaće i sve ostale. Na osnovu ovih pravila, lideri bi trebalo da obrate pažnju na činjenicu da motivatori mogu biti veoma različite stvari za različite ljude.

Budućnost koučinga u organizacijama

Organizacije se suočavaju sa epohalnom promenom – digitalizacija i automatizacija menjaju svet biznisa. Assessment Systems je posvećen podržavanju ove tranzicije kroz pripremanje kompanija i njenih lidera za sve izazove vezane za ljude u digitalnoj eri.

Ne stresirajte se oko stresa: Kako utvrditi prirodu stresa i iskoristiti ga u našu korist?

Iako se stres – u svojoj akutnoj formi – može osetiti kao fizička nelagoda (npr. bolovi u stomaku pre bitne prezentacije itd.), hronični stres ozbiljnije utiče na naše zdravlje. Kada se stres svakodnevno ignoriše, on počinje da utiče na naše mentalno zdravlje (zamor, gubitak koncentracije, iritabilnost) i što je još bitnije, povećava rizik za ozbiljne bolesti.

Dr Robert Hogan – o ključnim faktorima uspeha liderstva, izazovima na različitim nivoima menadžmenta i selekciji i retenciji talenata

Imali smo priliku da ugostimo dr-a Roberta Hogana, osnivača Hogan Assessment Systems i autora poznatih procena ličnosti, pa smo iskoristili priliku da saznamo njegov pogled na neka od gorućih pitanja HR-a današnjice, kao i njegove uvide u faktore koji čine sjajne lidere. Prenosimo vam neke od najinteresantnijih odgovora.

Tamna strana kreativnosti

Kreativnost je dobra. Potrebna nam je kreativnost. Kreativnost ima mnogo prednosti.
Četiri od pet ljudi ima pozitivno mišljenje o kreativnosti, a uglavnom i sami misle da je njihov nivo kreativnosti natprosečan...
Kakve su posledice?

Šta menadžere čini neuspešnim – najčešće greške menadžera DEO 4

U poslednjem članku smo govorili o najčešćim greškama menadžera i lidera koje štete njihovoj reputaciji i interpersonalnim odnosima, i na kraju vode do neuspeha. Međutim, to nije bila kompletna lista onoga o čemu istraživanja govore kao o najčešćim uzrocima neuspeha menadžmenta. Sledi još 6 najčešćh grešaka, koje su možda još štetnije za menadžere, ali i bolne za njihove zaposlene:

Pages