Šta menadžere čini neuspešnim – najčešće greške menadžera TREĆI DEO

Biti menadžer je generalno izazovan zadatak. Zahtevi ove uloge uključuju brojne kompetencije koje su u vezi sa različitim veštinama, od onih vezanih za strateško razmišljanje i vođenje biznisa, preko onih vezanih za upravljanje procesima i resursima, do socijalnih veština i liderstva. Ova uloga je još više izazovna za one koji su prvi put menadžeri, s obzirom na to da su se oni najčešće našli na poziciji za koju nisu inicijalno angažovani, a biti ekspert u određenoj oblasti i upravljati timom zahtevaju veoma različite sposobnosti.

Kako Asystems 360˚ fidbek podržava upravljanje talentima?

U 360° proceni informacije potiču iz više izvora (nadređeni, kolege, podređeni ili interni i eksterni klijenti) i na strukturisan način, zajedno sa relevantnim kompetencijama, pomažu u uspešnom mapiranju potencijala. Na ovaj način se može konstruisati matrica potencijala i podataka o učinku u kojoj se zaposleni sa visokim potencijalom i visokim učinkom lako identifikuju.

Assessment Systems - 15 godina zajedno

Kako bismo proslavili naš uspeh, odlučili smo da sarađujemo sa Human in Need, ovog puta na projektu Share the party with Assessment Systems. Cilj proslave je da doprinese obrazovanju dece iz Angole kojoj je zaista neophodna naša pomoć. Više od polovine stanovnika Angole starijih od 15 godina je nepismeno, što je prilično alarmantan broj. Zato naša kompanija želi da kolektivno radi na smanjenju tog broja.

Razvoj na osnovu iskustva – ključ razvoja zaposlenih

U organizaciji 21. veka ljudi su nesumnjivo najvažnija vrednost koju kompanija ima. Teško je zamisliti organizacijski ili poslovni proces u kom ljudi nisu odlučujući faktor uspeha. Kako bi ostala konkurentna, organizacija mora da se osigura da njeni zaposleni (pogotovo ključni ljudi) imaju odgovarajući nivo kompetencija potrebnih za uspeh na njihovim radnim pozicijama.

Pored “uobičajene” potrebe za razvojem, postoji dodatni zahtev koji se pojavio poslednjih decenija. S obzirom na to da živimo u vreme brzih promena, i u organizacijama postoji stalna potreba za transformacijom i adaptacijom. Zbog toga je tema razvoja zaposlenih još važnija.

(BIG) Data u HR strategijama – budućnost ili sadašnjost?

Živimo u poslovnom okruženju koje se ubrzano menja i inovacije se javljaju na svakom polju. Razvoj se odvija brzo i eksponencijalno se ubrzava. Podaci su dostupni svuda i o svemu, što znači da postoji ogromna količina podataka koje treba kvalitetno koristiti. Odeljenja za ljudske resurse bi trebalo da budu spremna da sofisticirano iskoriste ove podatke, analiziraju ih i razumeju. HR industrija i HR odeljenja unutar organizacija se moraju ubrzati.

 

Koliko vremena je bilo potrebno najvećim onlajn aplikacijama da dostignu 100 miliona korisnika ranije i sada?

Kako sprečiti da Vaš tim sagori, a ipak ostvariti targete?

Ako bismo želeli da savršeno opišemo trenutne trendove u okruženju  koje svakodnevno postaje konkurentnije, moto "uradi više sa manje", bio bi najbolji izbor. Kompanije moraju stalno da teže ka poboljšaju produktivnosti ako žele da ostanu profitabilne. Ovaj pritisak povezan je s dodatnim troškovima i može uzrokovati probleme, od kojih je jedan povećan rizik od stresa, ili povećanje nivoa stresa. Stres polako postaje sinonim  našeg vremena i "pod stresom sam", čuje se gotovo svaki dan.

Šta je ključno pri donošenju odluka u vezi ljudi u Vašoj organizaciji?

Istraživanja i praksa pokazuju da je ličnost jedan od faktora koji najbolje predviđaju način na koji ljudi grade odnose sa drugima, način na koji posmatraju stvari i pristupaju poslu, kao i njihovo uklapanje sa zahtevima određene pozicije.

Sve navedeno u velikoj meri predviđa njihov učinak na poslu, tako što predviđa njihovo ponašanje i odraz je njihovih kompetencija. Upravo zbog toga testovi ličnosti pronalaze svoje mesto u procesima selekcije i razvoja zaposlenih i menadžmenta.

Pages