Brzina učenja – nov način merenja potencijala

Do pre nekoliko godina, talenat pojedinaca je bio procenjivan na osnovu dva kriterijuma-učinka i potencijala. Učinak je vrlo lako proceniti – potrebno je samo definisati očekivani standard, a onda pratiti da li je postignut ili ne. Potencijal je dosta teže proceniti, zato što je merenje potencijala često prilično subjektivno i sa sobom nosi rizik od pogrešne procene.

Koncept brzine učenja može da unapredi koncept potencijala. Brzina učenja predstavlja sposobnost pojedinca da pokaže visok učinak u novim i nepoznatim situacijama.

Koncept brzine učenja se sastoji od 5 elemenata, koji se mogu precizno meriti pomoću nekoliko psihometrijskih testova i alata za procenu. Neki od tih alata su Hogan inventar ličnosti, kao i testovi kognitivne sposobnosti kao što su ART i DRT ili testovi Vienna Test System-a. Za one koji imaju visok skor na svih 5 elemenata se može reći da imaju visok potencijal, a ti elementi su:
1) Samosvesnost – sposobnost da se razumeju sopstvene snage i slabosti; ljudi koji poznaju svoje snage i slabosti  mogu da se suoče sa novom situacijom uz pomoć svih resursa koji su im potrebni.
2) Mentalna brzina – sposobnost kompleksnog mišljenja, koja uključuje analitičko, sintetičko i lateralno mišljenje. Ljudi sa velikom brzinom učenja su odlični u postavljanju i rešavanju problema.
3) Osetljivost za druge ljude – ogleda se u emocionalnoj inteligenciji, veštinama povezivanja i efikasnom upravljanju ljudima. Najbolje lidere odlikuje upravo ova osobina.
4) Prilagođavanjepromenama – obuhvata sposobnost prihvatanja promena kao nove norme, prihvatanja promena kada je neophodno i podsticanje efikasnih i brzih promena.
5) Okrenutost ka rezultatima – sposobnost koja podstiče orijentaciju ka rezultatima i održava učinak zahteva dobro planiranje, koordinaciju, praćenje učinka, i nadgledanje izvršenja.

Merenje brzine učenja možemo posmatrati kao merenje potencijala putem jasno definisanih koncepata za koje postoje utvrđeni merni instrumenti. Ovakva procedura je ključna za kvalitetne procese selekcije i razvoja zaposlenih.

asystemsrs, 16.12.2016 | Posted in

Personality

0 comment

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This