Kako najbolje prepoznati talente?

Kako najbolje prepoznati talente?

Organizacije širom sveta vide identifikovanje i razvoj zaposlenih koji pokazuju visok potencijal kao svoj glavni prioritet. Međutim, kompanije često imaju teškoća da prepoznaju talente među zaposlenima.Kako možemo biti sigurni da smo prepoznali talente?Odgovor deluje...
Kako voditi multigeneracijske timove?

Kako voditi multigeneracijske timove?

Jedan od izazova sa kojima se sve više lidera susreće je kako voditi multigeneracijski kolektiv sačinjen od zaposlenih sa različitom percepcijom i pristupom radu. Lynne Cruickshank, senior konsultant firme Peter Berry Consultancy (PBC), navodi da se kroz razumevanje...
Šta zaposleni zaista žele?

Šta zaposleni zaista žele?

Šta je to što je potrebno zaposlenima kako bi bili zadovoljni i motivisani da rade za vašu kompaniju? Češto razlog zašto ljudi napuštaju radno mesto nije novac ili loš šef, već nedostatak odgovarajućeg podsticaja u radnom okruženju. Usled sve izraženije globalizacije...
Da li perfekcionizam može biti opasan?

Da li perfekcionizam može biti opasan?

Svi treba da težimo tome da budemo najbolji u tome što radimo, ali postoje određene granice koje ne bi trebalo da pređemo. Perfekcionizam može da postane i kontraproduktivno ponašanje koje negativno utiče na učinak i produktivnost. Težnja ka savršenstvu usmerava ka...