Šta zaposleni zaista žele?

Šta zaposleni zaista žele?

Šta je to što je potrebno zaposlenima kako bi bili zadovoljni i motivisani da rade za vašu kompaniju? Češto razlog zašto ljudi napuštaju radno mesto nije novac ili loš šef, već nedostatak odgovarajućeg podsticaja u radnom okruženju. Usled sve izraženije globalizacije...
Da li perfekcionizam može biti opasan?

Da li perfekcionizam može biti opasan?

Svi treba da težimo tome da budemo najbolji u tome što radimo, ali postoje određene granice koje ne bi trebalo da pređemo. Perfekcionizam može da postane i kontraproduktivno ponašanje koje negativno utiče na učinak i produktivnost. Težnja ka savršenstvu usmerava ka...
Postanite sertifikovani korisnici Hogan alata

Postanite sertifikovani korisnici Hogan alata

U kontekstu biznis zajednice veliki značaj se pridaje kompetencijama koje su neophodne za postizanje visokog učinka i efikasnosti na radnom mestu. Međutim, nikako se ne sme zanemariti značaj ličnosti pojedinca koji taj posao vrši. Hogan alati Vam omogućavaju da...
Prednosti bihejvioralnog intervjua

Prednosti bihejvioralnog intervjua

Dobro je poznato da odgovori kandidata na pitanja tokom konvencionalnog intervjua pri selekciji nisu validan pokazatelj njihovog kasnijeg ponašanja na radnom mestu. Osmišljavanje pitanja koja će omogućiti što precizniju procenu kandidata, bez istovremenog...
HUMILITY – The Key of Leadership Success

HUMILITY – The Key of Leadership Success

HUMILITY – The Key Of Leadership Success – Charisma was long though to be the key trait for a leader’s success. However, research shows that those leaders are not effective at leading high-performing teams, but the humble leaders are. Join us in the...