Kako voditi multigeneracijske timove?

Kako voditi multigeneracijske timove?

Jedan od izazova sa kojima se sve više lidera susreće je kako voditi multigeneracijski kolektiv sačinjen od zaposlenih sa različitom percepcijom i pristupom radu. Lynne Cruickshank, senior konsultant firme Peter Berry Consultancy (PBC), navodi da se kroz razumevanje...
Da li perfekcionizam može biti opasan?

Da li perfekcionizam može biti opasan?

Svi treba da težimo tome da budemo najbolji u tome što radimo, ali postoje određene granice koje ne bi trebalo da pređemo. Perfekcionizam može da postane i kontraproduktivno ponašanje koje negativno utiče na učinak i produktivnost. Težnja ka savršenstvu usmerava ka...
Postanite sertifikovani korisnici Hogan alata

Postanite sertifikovani korisnici Hogan alata

U kontekstu biznis zajednice veliki značaj se pridaje kompetencijama koje su neophodne za postizanje visokog učinka i efikasnosti na radnom mestu. Međutim, nikako se ne sme zanemariti značaj ličnosti pojedinca koji taj posao vrši. Hogan alati Vam omogućavaju da...
Prednosti bihejvioralnog intervjua

Prednosti bihejvioralnog intervjua

Dobro je poznato da odgovori kandidata na pitanja tokom konvencionalnog intervjua pri selekciji nisu validan pokazatelj njihovog kasnijeg ponašanja na radnom mestu. Osmišljavanje pitanja koja će omogućiti što precizniju procenu kandidata, bez istovremenog...
Assessment Systems Group Summer University

Assessment Systems Group Summer University

  Jednom godišnje Assessment Systems Group organizuje Summer University – četvorodnevno interno okupljanje cele kompanije koje je ispunjeno razmenom znanja i iskustva, zabavnim aktivnostima i prelepim prizorima. Ove godine proveli smo vreme zajedno na Balaton...
Hogan sertifikacija

Hogan sertifikacija

Naučićete da koristite tri Hogan alata: 1. HOGANOV INVENTAR LIČNOSTI (HPI) govori nam o ličnim karakteristikama koje pomažu ili odmažu slaganje sa drugima i ostvarivanje ličnih i poslovnih ciljeva. 2. HOGAN RAZVOJNI INVENTAR (HDS) identifikuje faktore koji ometaju...