HOGAN SERTIFIKACIONI TRENING

NAMENJEN: Menadžerima i vođama timova, HR menadžerima i profesionalcima, HR konsultantima, organizacionim psiholozima

Naučićete da koristite tri Hogan alata:

1. HOGANOV INVENTAR LIČNOSTI (HPI)

govori nam o ličnim karakteristikama koje pomažu ili odmažu slaganje sa drugima i ostvarivanje ličnih i poslovnih ciljeva.

2. HOGAN RAZVOJNI INVENTAR (HDS)
identifikuje faktore koji ometaju relacije na poslu, umanjuju produktivnost i ugrožavaju uspeh u karijeri.

3. MOTIVI, VREDNOSTI,
PREFERENCIJE INVENTAR (MVPI)
istražuje poslovne motivatore i vrednosti koji utiču na uklapanje pojedinca u organizacionu klimu i kulturu

 

Koristi za svakog polaznika treninga:

►  Besplatna samoprocena na tri inventara ličnosti i jednočasovan fidbek sa ovlašćenim Hogan konsultantom.

► Popunjavanje inventara (HPI, HDS, MVPI) se vrši online i izveštaji se dobijaju na e-mail.

► Štampana kopija Hogan vodiča, kao i DVD sa materijalima.

► Tumačenje Hogan rezultata pod supervizijom ovlašćenog konsultanta.

► Trodnevna sertifikacija koju drže sertifikovani treneri sa dugogodišnjim iskustvom u administraciji i interpretaciji Hogan alata.

Polaznici stiču znanje na sledeći način:

► Učesnici sprovode detaljnu analizu i interpretaciju rezultata procene na osnovu različitih simulacija i realnih studija slučaja.

► Učesnici bivaju upoznati sa najboljim praksama u korišćenju i interpretaciji alata.

► Na osnovu uspešne demonstracije teorijskog poznavanja Hogan alata, kao i na osnovu potvrđene uspešnosti u davanju fidbekova, polaznik postaje sertifikovani Hogan korisnik. 

Sertifikat se dodeljuje polazniku koji ispuni sve obaveze predviđene programom (pismena tumačenja Hogan profila i usmeno davanje fidbeka) bez obzira na njegovu/njenu profesiju, zvanje ili fakultetsko obrazovanje.

Napomena: pored zvaničnih najavljenih termina treninga, ukoliko postoji više polaznika iz jedne kompanije, moguće je organizovati i vanredne Hogan sertifikacione treninge.

Sledeći sertifikacioni trening

Gde? Beograd, Vojvode Dobrnjca 52/2

Kada? 26 - 28. mart 2018.

Trening uključuje popunjavanje sva tri inventara ličnosti (HPI, HDS, MVPI), dobijanje fidbeka na osnovu njih, propratne materijale, kao i ketering za sva tri dana.