Podrška za online timski rad 
ONLINE RADIONICA

Vođenje tima prilikom rada od kuće nije lako. Vaš tim će za sve tražiti smernice od vas, a to može biti izazovno, ako niste upoznati sa pravim metodama upravljanja virtuelnim timovima. Dobra vest je da svako može razviti veštine potrebne za efektivno vođenje remote timova! Kreirali smo online radionicu koja vam može pomoći da sa lakoćom vodite tim, čak i kada radite od kuće. 

ONLINE RADIONICA
PODRŠKA ZA ONLINE TIMSKI RAD

ONLINE RADIONICA

Assessment Systems uvek teži ka tome da obezbedi najbolja moguća rešenja. Upravo zbog toga, naše online radionice imaju čvrstu, dobro ispitanu metodološku osnovu kako bi pomogle učesnicima da:

  • Saznaju najrelevantnije činjenice o važnim temama 
  • Steknu uvide kroz praktične primere
  • Iskoriste stečeno znanje u realnim situacijama

Sve naše radionice su interaktivni i praktični vodiči koji vam nude upotrebljivo znanje pomoću metodologije prilagođene online okruženju za ostvarivanje vidiljvih pozitivnih ishoda u budućnosti.  

NAUČITE …

…kako da pomognete sebi kao lideru
…na šta da se fokusirate kako biste prevazišli izazove
…koji su benefiti rada od kuće

Nakon radionice, učesnici će znati koji alati su najbolji za upravljanje timovima prilikom rada od kuće i kako da ih primene u praksi. 

VODITE SVOJ TIM SA LAKOĆOM
ČAK I KADA RADITE OD KUĆE

Share This