Kako da identifikujete emocionalno inteligentnog kandidata za posao?

Svaki posao koji zahteva kontakt sa ljudima trebalo bi da rade ljudi sa određenim stepenom emocionalne inteligencije –  sposobnosti da kontrolišu svoje emocije i razumeju emocije drugih. Kako da identifikujete emocionalno inteligentnog kandidata za posao? Svakako ne pitajući ih da procene svoj EQ.
Pokušajte da uvrstite sledeća pitanja, koja je preporučio Entrepreneur.com, u intervju za posao i potom bazirajte svoje mišljenje na osnovu odgovora.

1. „Ko je Vaš uzor i zašto?“

Saznavanje sa kim se kandidat identifikuje može biti veoma interesantno. Моže da otkrije kakva ponašanja da očekujete od osobe.

2. „Koje vrednosti bi imala kompanija koju biste Vi osnovali?“

Pitajte kandidata da naznači, na primer, njegove tri najvažnije vrednosti. Pomoći će vam da razumete njegove prioritete i nivo iskrenosti.

3. „Kako biste konkretno pomogli Vašem timu da prihvati promenu poslovnih prioriteta?“

Kompanije često menjaju svoje poslovne prioritete, što utiče na zaposlene. Trebalo bi da zaposlite kandidate koji su dovoljno motivisani i fleksibilni.

4. „Da li ste stekli prijateljstva na Vašem prethodnom poslu koja traju i danas?“

Dugoročna prijateljstva ne mogu se održati bez emocionalne inteligencije i interesovanja za druge ljude.

5. „Koje veštine smatrate da Vam fale?“

U odgovoru na ovo pitanje, kandidat treba da govori šta želi da nauči i poboljša. Ako ima problema da da odgovor, budite oprezni.

6. „Kako biste opisali Vaš uspeh?“

U odgovoru na ovo pitanje kandidat će otkriti da li je sebičan ili nije. Ako govori samo o sebi, verovatno nije timski igrač.

7. „Možeš li me brzo naučiti nešto o čemu ništa ne znam?“

Pitajte kandidata da vam objasni nešto što ne razumete, da Vas nauči određenu veštinu ili čak, da reši zagonetku. Posmatrajte da li je kandidat sposoban da prvo misli, pa onda da govori. Videćete da li može da govori o tehničkim stvarima na jednostavan, jasan način. Ako tokom objašnjenja pita da li Vam je jasno, to je znak da je empatičan.

http://www.entrepreneur.com/article/248524?et_cid=222188&et_rid=23721469

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This