Kako izgraditi rezilijentnost?

Od trenutka proglašenja vanredne situacije, javljaju se raznovrsni saveti o tome šta nam može pomoći da kroz ovaj period neizvenosti prođemo što lakše. Često se spominje kako treba da pokažemo rezilijentnost. Šta je tačno rezilijentnost i kako je možemo razviti?

Rezilijentnost je sposobnost pojedinca da se uspešno prilagodi stresnim i izazovnim situacijama.

Međutim, rezilijentnost ne obuhvata samo način na koji reagujemo na konkretnu stresnu situaciju, već i kako se snalazimo sa pratećim fizičkim, psihološkim i socijalnim izazovima. Rezilijentna osoba nije imuna na neuspehe, gubitke i efekte stresa. Način na koji će osoba da reaguje posle inicijalnog šoka je ono što ističe i razdvaja rezilijentne ljude od drugih.

Rezilijentnost je, ustvari, serija misli, akcija i ponašanja koja nam pomažu da prevaziđemo probleme i postignemo uspeh. I ona se može razviti, uvežbati i unaprediti.

Šta nam može pomoći da izgradimo svoju rezilijentnost?
Povezanost sa drugima

Ključan faktor rezilijentnosti je naša mreža društvene podrške – naši prijatelji, porodica i kolege. Rezilijentni pojedinci su oni koji se trude da održavaju kvalitetne socijalne odnose i spremni su da prihvate pomoć od bliskih osoba, kao i da je pruže kada je drugima to potrebno. Pripadnost socijalnim grupama u kojima postoji uzajamna podrška pomaže jačanju naše rezilijentnosti.

Prihvatanje promena

Rezilijentni pojedinci posmatraju promene kao prilike za razvoj, pre nego prepreke. Sposobni su da primete i fokusiraju se ono na šta mogu da utiču i da prihvate i ne nerviraju se dodatno oko aspekata situacije na koje ne mogu da utiču.

Uspostavljanje kontrole

Pojedinci koji imaju izraženu rezilijentnost tešku situaciju sagledavaju kao trenutnu krizu, pre nego kao nepremostivu tragediju. Polazeći od malih koraka, umesto očajavanja i inercije, preduzimaju konkretne akcije, ne gubeći ih vida da izlaz uvek postoji. Emocionalna reakcija na teške situacije je normalna i očekivana, ali se mora ulagati aktivan trud u njeno prevazilaženje, makar to bilo i korak po korak. Na taj način, uz strpljenje i jasnu fokusiranost, moguće je ponovno uspostavljanje kontrole nad situacijom.

Ispoljavanje radoznalosti

Rezilijentni ljudi pokazuju znatiželju – zanima ih šta se dogodilo i šta će se dalje dešavati, istražuju sopstvena unutrašnja stanja, žele bolje da razumeju sebe i situaciju u kojoj se nalaze, kao i tuđa osećanja i misli. Dublji uvid u situaciju i okolnosti omogućava i donošenje informisanih odluka i promišljeno preduzimanje akcije.

Ukratko, u svakoj izazovnoj situaciju je važan upravo naš stav i perspektiva, a to jeste nešto na šta možemo da utičemo. Informišite se o situaciji, sagledajte koje su vam opcije i fokusirajte se na ono što možete da uradite, pre nego na prepreke pred vama. I ne gubite iz vida da je u redu osloniti se na druge, čak i onda kada to morate da radite online.

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This