ŠTA SU BENCHMARK STUDIJE?

Benchmark je metoda koja se bazira na statističkoj analizi podataka zaposlenog. Identifikujemo koje osobine ličnostii kod zaposlenog dovode do najefikasnijih performansi na određenoj poziciji, a koje su one koje ga osujećuju u uspešnosti. Ovaj metod je baziran na upoređivanju zaposlenih sa najboljim rezultatima sa onima koji ne uspevaju da odgovore na zahteve poslodavca.

ŠTA VAŠA KOMPANIJA MOŽE DA DOBIJE BENCHMARKINGOM?

− Dobićete jasnu sliku  zbog čega neki od zaposlenih posao obavljaju bolje od drugih. Kreiraćemo mehanizme koji predviđaju uspeh budućih kandidata na određenim radnim pozicijama.
− Precizno ustanovljeni kriterijumi selekcije će učiniti intervjue efikasnijima. Sledeći mogući korak je Barometar posla koji brzo (u roku od jedne minute) procenjuje podobnost kandidata za određenu poziciju.  
− Saznaćete koje su osobine ličnosti potrebne za uspešno obavljanje posla na određenoj poziciji.

ŠTA JE ONO ŠTO JE KARAKTERISTIČNO ZA NAŠ PRISTUP?

Definišemo kriterijume za selekciju kandidata na osnovu podataka iz svakodnevnog radnog okruženja dobijenih od vaših zaposlenih. Mehanizmi selekcije, potom, bivaju usavršavani do detalja za specifičnu poziciju unutar kompanije. Oslanjamo se na obimno iskustvo Hogan Assessment Systems-a, kompanije koja je izvršila veliki broj validacionih studija tokom 30 godina i poseduje impresivnu bazu podataka koja se koristi u svrhu verifikacije rezultata.