ŠTA JE UPITNIK O ZADOVOLJSTVU?

Upitnik o zadovoljstvu Vam može pomoći da razumete mrežu socijalnih odnosa unutar organizacije. To je anonimni kvalitativni upitnik za zaposlene koji mapira njihovo sveukupno zadovoljstvo njihovim poslom kao i konkretnim aspektima njihovog radnog okruženja. Zadovoljstvo može biti izmereno veoma precizno i unapređeno korišćenjem ciljanih preporuka i intervencija.

KAKO ĆE UPITNIK O ZADOVOLJSTVU POMOĆI KOMPANIJI I ZAPOSLENIMA?

 • Kompanija će dobiti kompleksnu sliku o tome šta se ceni i šta nije dobrodošlo kod zaposlenih u raznim područjima rada.
 • Zaposleni će dobiti priliku da komentarišu bitne aspekte svog rada i da iznesu svoje brige.

Upitnik takođe pruža:

 • Identifikacija faktora koji utiču na  zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo
 • Pravovremena identifikacija moguće fluktuacije među osobljem
 • Poboljšanje identifikacije zaposlenih sa kompanijom
 • Otkrivanje problema u internoj komunikaciji
 • Informacije o tome kakvi su stavovi zaposlenih po pitanju bonusa
 • Informacije o subjektivnim stavovima zaposlenih o menadžerima i nadređenima

ŠTA JE TIPIČNO ZA NAŠ PRISTUP?

 • Fleksibilnost odgovaranja na Vaše zahteve. Bićete u mogućnosti da nadgledate područja koja Vas najviše interesuju.
 • Poverljivost informacija.
 • 100% anonimnost svih ispitanika.

KAKO SE UPITNIK PRIMENJUJE?

 • Detaljno istražujemo okruženje u kompaniji i zahteve uprave.
 • Na osnovu ovih podataka, pripremamo upitnik i konsultujemo se sa klijentom o sadržaju.
 • Delimo i prikupljamo upitnike direktno u Vašoj kompaniji.
 • Analiziramo odgovore.
 • Pripremamo rezimirani izveštaj upitnika koji uključuje sva bitna otkrića i izvršni rezime.
 • Prezentujemo rezultate klijentu.
 • Spremni smo da odgovorimo na sva dodatna pitanja i da pružimo konsultacije na temu primene željenih promena.