ŠTA JE MODEL KOMPETENCIJA?

Model kompetencija je jedno od ključnih sredstava upravljanja ljudima u kompanijama. To je struktuirana i jasna lista kompetencija – kvalifikacija za izvođenje aktivnosti na određenoj poziciji u kompaniji. Model kompetencija pruža jasnu vezu između opisa posla i vrednosti kompanije; naši klijenti ga u većini slučajeva koriste u procesu selekcije zaposlenih, razvoja i procene.

NA KOJI NAČIN ĆE MODEL KOMPETENCIJA POMOĆI KOMPANIJI I ZAPOSLENIMA?

  • Dobićete moćno sredstvo za izbor zaposlenih, razvoj i procenu.
  • Više ćete se pouzdati u selekciju svojih budućih zaposlenih, bićete sposobni da pružite ciljani razvoj i objektivniju i pravedniju procenu za Vaše sadašnje zaposlene.
  • Dobićete jedinstveni HR pojmovnik za Vašu kompaniju.
  • Bićete sposobni da integrišete svoju strategiju (ciljeve, vizije i vrednosti) za upravljanje ljudima.

KAKVE MODELE KOMPETENCIJA RAZVIJAMO?

Specifične: Pružamo modele kompetencija po meri Vaše kompanije i svake pozicije, poštujući posebne zahteve.

Kratke i jednostavne za razumeti: Naši modeli kompetencije podrazumevaju sažete ključne aspekte date pozicije (sastoje se od 6-10 kompetencija). Modeli kompetencije su kratki I jednostavni za razumeti, što omogućava jednostavnu komunikaciju i razumevanje i širenje kompetencija širom kompanije.

Otvoreni za promene: Svi modeli kompetencija koje razvijamo su uvek otvoreni za buduće izmene i prilagođavanja.

Integrišući: Kada razvijamo modele kompetencija, integrišemo vrednosti kompanije, strategiju i ključne poslovne aktivnosti.

Opisni: Naši modeli kompetencija uključuju specifične kompetencije, opis za njihovu identifikaciju u ponašanju, kao i razne nivoe kompetencija na osnovu merljive evaluacije ili verbalnog opisa.

Kompleksni: Kada razvijamo modele kompetencija, koristimo brojna sredstva i procedure (poput JET-a, struktuiranih upitnika, radionica i fokus grupa).

Jednostavni za primenu: Naši modeli kompetencija mogu biti lako primenjeni u Vašim internim procesima i mogu da posluže kao osnova za druga HR sredstva (izbor i procena parametara, razvojni centar, 360° feedback, obuke i razvojne programe).