SVI ZA JEDNOG, JEDAN ZA SVE

Metode rada moderne kompanije se transformišu i sve više razvijaju kulturu timskog rada; dok, u međuvremenu, trajna odeljenja i stalne relacije nestaju zbog timske organizacije. Ovakva vrsta promene podrazumeva veću fleksibilnost, ali za menadžere uvodi nove rizike i zadatke koji bi mogli biti rešeni kroz karakterizaciju čitavih timova i kreiranje zajedničkog profila umesto procene zaposlenih kao pojedinaca.

Mi, Assessment Systems, verujemo da tim znači mnogo više nego članovi koji ga čine, tako da bi njihov zajednički učinak mogao biti mnogo bolji nego ukupan učinak njihovog pojedinačnog rada. Timski profil može da pokaže i istraži suštinu ove dodatne mogućnosti, procenjivanjem karakteristika i ličnosti članova tima, i razradom ovih podataka na jedan nov, sveobuhvatan način.

ŠTA JE TIMSKI PROFIL?
Timski profil koji je kreiran na osnovu individualnih izveštaja i grupne psihologije, rezimira rezultate svakog potencijalnog ili trenutnog člana tima na novi način. Lične karakteristike su uključene u profil kroz poznate skale i rezultate Hogan procena i prezentovane su grafički. Članovi se upoznaju sa rezultatima svojih kolega i mogu da uvide njihove sličnosti i razlike. Uz pomoć ovog izveštaja mogu da uvide koja područja tima je potrebno razvijati, šta su im snage i slabosti i da lako shvate dinamiku grupe.

Ljudi, situacije, uloge 
Suština timskog rada, u zavisnosti od zadatka, uglavnom je zasnovana na dobro definisanim ulogama – ponekad formalnim, ponekad neformalnim. Ali ko je prava osoba da bude vođa grupe za finansije, a ko može da motiviše tim? Najznačajnije polje primene timskog profila je ispravna procena i identifikovanje najbolje osobe za svaku poziciju; ili odlučivanje o tome ko bi trebao da se razvija kako bi maksimalno povećao svoj učinak. Osim ovih informacija, izveštaj se može fokusirati na raspoređivanje neformalnih uloga i na neistražene i samim time neiskorišćene prilike.

Društvenost i timski rad 
Kada je u pitanju tim, radni učinak ne bi trebalo biti zasnovan samo na društvenosti i voljnosti osobe da radi u grupi. Mnogi pristupi na ovaj način pojednostavljuju timski rad, ali naš timski profil to ne čini. On upoređuje karakteristike članova tima na više bitnih nivoa i daje razvojne preporuke na grupnom i individualnom nivou. Ponekad uspeh tima zavisi od zajedničkih vrednosti i motivacije grupe, što se takođe analizira ovim izveštajem.

KAKO ĆE TIMSKI PROFIL POMOĆI VAŠOJ KOMPANIJI?

  • Pomaže u ubrzavanju procesa timske dinamike
  • Pomaže u sprečavanju i rešavanju konflikata unutar tima
  • Pomaže dodeljivanju formalnih i neformalnih uloga unutar tima
  • Ističe vrline i mane grupe