Assessment Systems Adria treninzi su usklađeni sa međunarodnim standardima i strukturisani tako da pružaju praktična uputstva za dalje učenje i samostalan rad. Svi treninzi podrazumevaju razvojne aktivnosti usmerene na unapređenje konkretnih veština i kompetencija zaposlenih. Obuhvataju prezentaciju teorijskih znanja, primera najboljih praksi i naučnih podataka, u kombinaciji sa učenjem kroz rad i demonstraciju navedenih koncepata.

Principi i metodologija

  •     Fleksibilnost
  •     Praktičnost
  •     Interaktivnost
  •     Individualni i timski rad
  •     Testovi, alati, vežbe
  •     Otvorena diskusija

Trening programi podrazumevaju kombinaciju sticanja teorijskih znanja sa akcentom na vežbe i iskustveno učenje putem standardizovanih igara – poslovnih simulacija koje su fokusirane na razvoj specifičnih kompetencija. Pogledajte ispod modularne trening programe koji su ponudi.

Trening programi