Ličnost kao resurs za prevazilaženje kriznih perioda

U teškim trenucima, često nam je prva reakcija da pogledamo oko sebe i vidimo šta imamo na raspolaganju što bi nam pomoglo da tu teškoću prevaziđemo. Tako smo programirani još od vremena kada smo lovili mamute i bežali od vukova. Bilo je važno osmisliti praktično rešenje i pronaći resurse. Ali sada su teškoće sa kojima se susrećemo drugačije, pa su i rešenja za kojima tragamo ipak manje opipljiva. Resursi na koje sada možemo da se oslonimo nalaze se u našoj ličnosti. 

Kako da iskoristimo karakteristike naše ličnosti za prevazilaženje kriznih perioda?

Dobro upoznati sebe

Istraživanja su pokazala da su osobe koje dobro razumeju svoje emocije, motive, snage i slabosti obično i rezilijentnije u susretu sa teškim situacijama. Njihovo dobro poznavanje sebe i jak osećaj ličnog identiteta im pružaju snažno uporište, unutrašnju koherentnost i jasnu putanju u traganju za rešenjima (Alim et al., 2008). Čim znamo ko smo, znamo i šta hoćemo i u kom pravcu možemo da idemo. 

Uspostaviti kontrolu nad negativnim karakteristikama

Svi imamo neke mane – neko može da previdi važne detalje, a neko drugi da potroši pola svog radnog vremena na proveravajući sve moguće detalje. Ali umetnost se krije u uspostavljanju kontrole nad svojim inicijalnim potrebama. Rezilijentne osobe su one koje su sposobne da kontrolišu svoje impulse i uzimaju u obzir potencijalne posledice svojih postupaka pre preduzimanja akcije (Baumeister & Exline, 2000). I to je nešto što se može naučiti i uvežbati. Kroz dobro poznavanje svojih kontraproduktivnih ponašanja, možemo razumeti i kako da redukujemo verovatnoću njihovog javljanja. Osoba sklona previđanju detalja može da kontroliše svoju potrebu da preleti neki zadatak brzo tako što će svesno pratiti spisak ključnih tačaka na koje treba da obrati pažnju.

Istražiti svoje interpersonalne veštine

Za rezilijentne osobe se obično misli da su ekstrovertne i da imaju izraženu društvenost. To im omogućava da brzo i lako sklapaju nova prijateljstva i da imaju široku socijalnu mrežu na koju mogu da se oslone u teškim situacijama. Ali ni manje društvene osobe nisu u zaostatku, samo se oslanjaju na drugu vrstu snaga. Kod osoba koje su pre sklone da slušaju druge, nego da se same ističu, postoji veća verovatnoća da će imati bolje shvatanje tuđih potreba i osećanja. Doživljaj da ih neko razume i sluša će kod drugih stvoriti poverenje, što je odlična osnova za uspostavljanje čvrstih odnosa i građenje mreže socijalne podrške. Sama istraživanja, takođe, potvrđuju da su empatične osobe i rezilijentne u kriznim situacijama (Cowan, Wyman, & Work, 1996). 

Nešto što vam može pomoći u procesu boljeg upoznavanja sebe i razumevanja svojih snaga i slabosti su Hogan inventari za procenu ličnosti. Ovaj moćan alat vam omogućava da sagledate koje snage možete da istaknete, na kojim izazovima možete da poradite i kako da ublažite ili eliminišete kontraproduktivna ponašanja, uz sticanje uvida i u vašu motivacionu strukturu koja oblikuje vaše postupke i odluke.

Saznajte više o tome kako vam Hogan alati mogu pomoći da bolje razumete svoju ličnost i unapredite svoj lični i profesionalni razvoj. 

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This