Procene 

Otkrijte stanje ljudskih potencijala vaše organizacije

Znate da je organizaciona transformacija teška. Ali njen uspeh uvek zavisi od objektivnog pregleda koji imate o trenutnom stanju ljudskog potencijala kompanije dobijenog revizijom osoblja.

Vaši Izazovi kada su Vam potrebne Procene

Cenićete naš metod Procene ako vaša organizacija:

    • treba da se restruktuira ili transformiše
    • treba da vodi uspešan proces spajanja i preuzimanja (M&A)
    • zahteva spoljne resurse da bi se obezbedila objektivna procena ljudskih potencijala
    • treba da identifikuje ključne ljude i njihove snage i slabosti
    • želi da uskladi strategiju sa ljudskim mogućnostima za budućnost
    • želi da ima transparentan, objektivan pregled svojih zaposlenih od treće strane

Kako Vam mi pomažemo 

Naša metodologija procene ističe rizike i mogućnosti koje menadžment ili zaposleni imaju i uticaće na performanse preduzeća u budućnosti. On daje nezavisan, transparentan i profesionalan pregled kompetencija i potencijala vaših zaposlenih u odnosu na strategiju kompanije.

Moduli Procene

Strateško poravnanje

Identifikovanje izvora uspeha (pojedinci ili timovi)

Kritična otkrića veština

Identifikacija kritičnih veština za uspeh

Ocenjivanje

Procena prethodno identifikovanih ljudi zajedno sa kriterijumima uspeha

Analiza ishoda

Sveobuhvatna analiza rezultata u svetlu buduće strategije i vizije

Revizijska studija

Definicija konačnog ishoda revizije iz dvodimenzionalne perspektive (individualne i organizacione)

Omogućavamo vam objektivnu perspektivu ljudskih potencijala vaše organizacije!

Zašto Assessment Systems?

   • Implementiramo međunarodne standarde kvaliteta
   • Raspoređujemo grupu međunarodnih stručnjaka
   • Pružamo precizno planiranje razvojnih puteva
   • Pomažemo vam da pronađete izvore uspeha
    • Pomažemo vam sa relevantnim zaključcima i rezultatima orijentisanim ka budućnosti
    • Radimo u leguri psihologije i ekonomije
    • Upoređujemo rezultate sa ostalima u industriji
Share This