ŠTA JE MODEL RIZIČNIH PONAŠANJA ZAPOSLENIH?

Put ka kredibilitetu.

Rizična ponašanja zaposlenih (ER - Employee Risk) je usluga koja podrazumeva identifikaciju zaposlenih/kandidata kod kojih postoji veći rizik da će ispoljiti kontraproduktivna ponašanja na poslu (CWBs - counterproductive work behaviors) koja su štetna za kompaniju i/ili zaposlene. Rana identifikacija takvog zaposlenog/kandidata omogućuje kompaniji da unapred preduzme korake i spreči nepoželjne finansijske gubitke i nanošenje štete reputaciji kompanije u očima postojećih i potencijalnih klijenata i javnosti.

Za identifikaciju zaposlenih sa visokim rizikom od CWBs koristi se analiza podataka (tzv. data mining), kompjutersko učenje i veštačka inteligencija. To je set matematičkih alata koji se koriste za analizu velikih količina podataka i pronalaženje skrivenih veza i pravilnosti u njima. Podaci unešeni u matematičke modele korišteni u ER servisu mogu biti – pored psihometrijskih podataka – podaci u vezi sa poslom, kao i informacije koje se uobičajeno prikupljaju od strane kompanijskog HR odeljenja (poslovni učinak, KPI, broj izostanaka, prosečan broj radnih sati tokom nedelje, nivo obrazovanja, prosečna mesečna plata, broj godina provedenih u kompaniji, prethodni posao, starost, pol, broj dece itd.)

Za kompanije koje koriste ER usluge (sa izuzetkom situacija kada se koriste i psihometrijski podaci) ne postoji potreba za finansiranjem i organizovanjem odvojenih i posebno ciljanih setova informacija jer oni mogu da koriste već postojeće ,,operativne informacije’’ prikupljene kao proizvod svakodnevnih HR procesa. Ovo kontinuirano prikupljanje podataka dozvoljava neprestano ažuriranje baze podataka i istorije podataka na osnovu kojih matematički modeli identifikuju rizične zaposlene. Ova činjenica osigurava da će matematički modeli odražavati najsvežije faktore povezane sa CWBs, i time će preduzeti koraci i intervencije biti efektni.

KAKO MODEL RIZIČNOG PONAŠANJA ZAPOSLENIH MOŽE POMOĆI VAŠOJ KOMPANIJI?

  • Rana identifikacija zaposlenih/kandidata sa rizikom od CWBs
  • Identifikacija glavnih faktora povezanih sa visokim rizikom od CWBs
  • Minimalni troškovi povezani sa uvođenjem sistema i podešavanja parametara
  • Stalna prilagodljivost sistema i njegovo redovno ažuriranje

KORIŠĆENJE MODELA PROVERE RIZIČNOG PONAŠANJA ZAPOSLENIH

  • Rana selekcija pogodnih kandidata s obzirom na rizik od CWBs
  • Mogućnost ciljanih (sveopštih ili pojedinačnih) intervencija u cilju sprečavanja CWBs
  • Sprečavanje finansijskih gubitaka
  • Održavanje reputacije kompanije

Employee Risk report