Benchmark studies

Benchmark studije

ŠTA SU BENCHMARK STUDIJE?

Benchmark je metoda koja se bazira na statističkoj analizi podataka zaposlenog. Identifikujemo koje osobine ličnostii kod zaposlenog dovode do najefikasnijih performansi na određenoj poziciji, a koje su one koje ga osujećuju u uspešnosti. Ovaj metod je baziran na upoređivanju zaposlenih sa najboljim rezultatima sa onima koji ne uspevaju da odgovore na zahteve poslodavca.

KAKO FUNKCIONIŠU BENCHMARK STUDIJE?

Metod se zasniva na upoređivanju zaposlenih sa najboljim rezultatima sa onima koji zaostaju ili ne ispunjavaju očekivanja poslodavca.
Definišemo kriterijume za odabir kandidata na osnovu realnih podataka koji dolaze od Vaših zaposlenih. Mehanizam za izbor je fino podešen za Vašu kompaniju i određenu poziciju. Oslanjamo se na dugogodišnje iskustvo Hogan Assessment Sistems, kompanije koja već dugi niz godina sprovodi validacione studije i ima impresivnu arhivu podataka koja se može koristiti za verifikaciju rezultata.

ŠTA VAŠA KOMPANIJA MOŽE DA DOBIJE BENCHMARKINGOM?

  • Dobićete jasnu sliku zbog čega neki od zaposlenih posao obavljaju bolje od drugih. Kreiraćemo mehanizme koji predviđaju uspeh budućih kandidata na određenim radnim pozicijama.
  • Precizno ustanovljeni kriterijumi selekcije će učiniti intervjue efikasnijima. Sledeći mogući korak je Barometar posla koji brzo (u roku od jedne minute) procenjuje podobnost kandidata za određenu poziciju.
  • Saznaćete koje su osobine ličnosti potrebne za uspešno obavljanje posla na određenoj poziciji.
Share This