Schuhfried

Biofeedback Xpert

Biofeedback Xpert je modularni i fleksibilni biofidbek sistem, koji koristi lake radio module i bežičnu tehnologiju.

Svi relevantni fiziološki parametri se mogu izmeriti i prikazati, uključujući disanje, provodljivost kože, temperaturu, varijabilnost srčane frekvencije, puls, napetost mišića i pokretljivost.

Sistem se sastoji od:

Osnovni softver:  Modul za administraciju sadrži brojne funkcije. Može se izvesti širok dijapazon tretmana koristeći samo osnovni modul. Dodatni, specijalni programi treninga se mogu dodati sistemu po  potrebi.

Specijalni trening programi: Specijalni trening programi, uključujući vežbe disanja, relaksacije, vežbe konfrontacije, neuromišićnu rehabilitaciju, EMG,  EEG, protok krvi i druge.

Radio moduli i senzori:  Radio moduli su prenosni i ergonomični, doprinose komforu i  pogodnosti, i stoga i uspehu treninga. Moduli su priključeni na telo, blizu tačke koja se snima, pa su potrebni vrlo kratki kablovi.  Snimljeni signali se prebacuju pomoću Bluetooth-a, a istovremeno se na jednom računaru može koristiti sedam radio modula.

Jednostavni, modularno dizajniran sistem  pruža Vam fleksibilnost da kreirate najbolji sistem u skladu sa Vašim potrebama koji će Vam pružiti mere svih neophodnih dimenzija.

Pogledajte ovde katalog za detaljan opis Biofeedback Xpert sistema.

Share This