Hogan DEVELOP

Hogan DEVELOP

„Razvijajte Vaše ključne talente.“

Ljudi su Vaša prednost nad konkurencijom. U poslovnom okruženju gde većina kompanija raspolaže istim izvorima i tehnologijom, uspešna je ona kompanija koja se ističe posvećenošću i kvalifikovanošću svojih zaposlenih.

Hogan Develop izveštaji služe za procenu ličnosti na osnovu čega se identifikuju prednosti, nedostaci, osnovne vrednosti i pružaju razvojni i menadžerski saveti zaposlenom. Ovakva metodologija Vam omogućava da dobijate najbolje od svojih zaposlenih, kao i da oni dobijaju najbolje od svoje karijere.

Hogan DEVELOP

Career Report

Izveštaj Career daje opis ponašanja osobe u različitim poslovnim okolnostima, identifikuje snage i nedostatke i sadrži detaljne savete za razvoj karijere. Ovaj izuzetno uticajan izveštaj precizno identifikuje tendencije u ponašanju koje mogu značajno uticati na radni učinak pojedinca. Primer izveštaja:

Manage Report

Izveštaj Manage naglašava najuspešnije tehnike za upravljanje određenim kandidatom. Ovaj dubinski izveštaj identifikuje snage kandidata koje treba nadograđivati i nedostatke koji mogu predstavljati prepreke u karijeri. Primer izveštaja:

Compass Report

Izveštaj Compass daje kratak pregled vrednosti koje su najznačajnije za ispitanika, a koje mogu biti u vezi sa uspešnošću u nekoj organizaciji, te pruža efikasne savete za planiranje karijere. Ovaj izveštaj pruža uvid u vrednosti kandidata, dovodi u vezu te vrednosti sa različitim zanimanjima i kulturama, i opisuje s kojim tipom ljudi bi osoba najlakše mogla funkcionisati u radnom okruženju i svakodnevnom životu. Primer izveštaja:

Insight Series

Insight serija sa naučno potvrđenim i validnim podacima pruža organizacijama informacije o snagama, rizičnim ponašanjima i osnovnim vrednostima pojedinca. Koristi se kao alat za fidbek u selekciji i razvoju. Jednostavni i lako razumljivi izveštaji pružaju menadžerima na početnim i/ili srednjim pozicijama neophodnu samosvesnost koja im je potrebna za efikasnije izvođenje radnih zadataka. Primeri Izveštaja:

HPI

HDS

MVPI

Insight sa skalama zanimanja

High Potential

Hogan High Potential rešenje predstavlja alat usmeren na razvoj talenata sa visokim potencijalom u buduće lidere. Potencijal za šta? Potencijal za kreiranje i vođenje timova koji konstantno prestižu konkurenciju. Neki ljudi koji ostavljaju utisak da poseduju liderski potencijal često nisu efikasni lideri; i obrnuto, mnogi efikasni zaposleni često ne budu unapređeni jer se ne ističu dovoljno da bi bili primećeni od strane višeg menadžmenta. Hoganov High Potential model meri tri dimenzije liderskog potencijala, ističući individualne snage i rangirane oblasti za aktivan razvoj. Namera iza ovakvog modela je da oblasti na koje bi trebalo staviti akcenat podeli po prioritetnosti i time pomogne osobi da maksimizuje svoje liderske potencijale. Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku. Primer izveštaja:

EQ

Procena emocionalne inteligencije, sposobnost osobe da identifikuje i upravlja svojim i tuđim emocijama. Izveštaj sadrži opis očekivanih ponašanja i argumente za i protiv kandidata, ukoliko se koristi u procesu selekcije. Primer izveštaja:

Team Report

Hogan Team is designed to help team members gain a holistic, personality-based understanding of team strengths, weaknesses, and culture, and to understand how members’ personalities and motivators may support or hinder team effectiveness in light of the team’s character, business, context, and goals. The report draws on personality assessment to help teams identify and understand three internal dynamics: strengths and weaknesses, potential fracture lines, and culture and shared values. Sample report:

Share This