Hogan LEAD

Hogan LEAD

„Podignite liderstvo na viši nivo.“

Liderstvo je važno. Organizacija zavisi od lidera koji donose važne, taktičke odluke, upravljaju promenama trendova na tržištu i postavljaju stratešku viziju. Kada u kompaniji preovladava kompetentno liderstvo, ljudi i kompanija napreduju. Loše liderstvo, gotovo je uvek praćeno demotivisanošću radnika, korporativnom korupcijom i konačno, propadanjem kompanije.

Hogan Lead pruža liderima jasne uvide u njihove sposobnosti, izazove i osnovne pokretače i pruža im stratešku samosvesnost koja dobre lidere čini odličnima.

Hogan LEAD Report

Leadership Potential Report

Izveštaj Potential daje uvid u svakodnevni liderski stil ispitanika, uključujući opise ponašanja, liderskih kompetencija i sveobuhvatne razvojne preporuke. Izveštaj Potential je baziran na sedam dimenzija normalne ličnosti koje su povezane sa različitim komponentama liderskog postignuća. Primer izveštaja:

Leadership Challenge Report

Izveštaj Challenge opisuje karakterističan način na koji lider posmatra svet i način na koji se ophodi prema podređenima dok je pod stresom i pritiskom. Ovaj izveštaj predviđa kontraproduktivna ponašanja koja osujećuju lidera pri kreiranju kohezivnog i visoko uspešnog tima – zaštitnog znaka efikasnog liderstva. Primer izveštaja:

Leadership Values Report

Izveštaj Values istražuje suštinske vrednosti individue i ciljeve koji upravljaju ponašanjem lidera, njegove/njenje težnje i očekivanja od života. Vrednosti određuju kako će neka osoba rukovoditi organizacijom; određuju kakvo će okruženje kreirati kao lider i u kakvoj organizacionoj kulturi bi mogla dati svoj maksimum. Primer izveštaja:

Coaching Report

Izveštaj Coaching je instruktivno, sveobuhvatno sredstvo za individualno planiranje razvoja liderskih veština. Integriše informacije iz izveštaja Potential, Challenge i Values u proces planiranja od pet koraka. Usvajanjem ovog procesa, lider kreira sveobuhvatan plan ličnog razvoja dizajniran tako da pospeši profesionalni razvoj. Primer izveštaja:

Summary Report

Izveštaj Summary je opšti pregled kandidatovih snaga, izazova i vrednosti. Izveštaj uključuje HPI, HDS i MVP rezultate da bi obezbedio prikaz odnosa između načina ophođenja osobe i njenih vrednosti sa jedne strane i ciljeva i aspiracija u karijeri sa druge strane. Primer izveštaja:

Leader Basis

Leader Basis izveštaj predstavlja gotovo rešenje za identifikovanje snaga i potencijlanih slabosti kandidata na liderskim pozicijama i nudi preporuke u vezi zapošljavanja. Primer izveštaja:

Engaging Leader

Posvećenost zaposlenih je nivo do kog zaposleni misle, osećaju i ponašaju se na načine koji iskazuje njihovu predanost organizaciji u kojoj rade. Posvećeni zaposleni su motivisani da ulože 100% svog znanja, veština i sposobnosti kako bi doprineli uspehu organizacije.

Hogan Engaging Leader izveštaj pruža sliku o Vašim unutrašnjim motivima i vrednostima i kako oni utiču na Vaše ponašanje na poslu. Videćete šta Vaš tim misli o radu sa Vama – i koliko su posvećeni na osnovu toga. Posvećenost povećava učinak, i zato što je Vaš tim više posvećen, bolji će biti i njihov učinak. Vodiči za interpretaciju se nalaze uz svaki odeljak izveštaja. Izveštaj je dostupan samo na engleskom. Primer izveštaja:

Leader Focus

Liderstvo je komplikovano i multidimenzionalno. Nevezano od toga šta je Vaša trenutna ili željena uloga, Vi konstantno ostavljate utisak o Vašim liderskim sposobnostima na ljude oko Vas. Za one koji su prvi put lideri ili menadžeri može biti izazovno da razumeju kako njihove osobine ličnosti definišu njihov liderski stil ili podrivaju njihove sposobnosti da vode. Hoganov Leader Focus izveštaj ima za cilj da pojednostavi i omogući uvid u šest dimenzija liderstva koje utiču na liderski stil i učinak. Primer izveštaja:

Share This