Hogan SELECT

Hogan SELECT

„Donosite informisane odluke o zapošljavanju.“

Svakome se desilo da zaposli neodgovarajuću osobu. Zapravo, istraživanja pokazuju da više od polovine novozaposlenih podbaci. Uzimajući u obzir da zapošljavanje neodgovarajuće osobe košta 150% njene godišnje plate, sigurni smo da niko ne želi da ponovi grešku. Mi Vam možemo pomoći.

Pomoću HoganSelect izveštaja možete odrediti stil radnog ponašanja kandidata, razumeti koji su njegovi pokretači i prepoznati koji su uzorci ponašanja koja mogu predstavljati prepreke na poslu. Uz pomoć ovako moćnih uvida možete poboljšati ishode zapošljavanja i povećati produktivnost u Vašoj kompaniji.

Hogan SELECT Report

Advantage

Advantage izveštaj predstavlja pojednostavljeno rešenje u procesu selekcije sa mogućnosti trenutačne primene. Procena na bazi 71 pitanja koja traje 5 minuta pruža grafički prikaz opšte zapošljivosti kandidata. Primer izveštaja:

Express

Express izveštaj se bazira na rezultatima kandidata na sedam dimenzija koje utiču na radnu uspešnost u sedam kategorija poslova. Ovaj uprošćen izveštaj pruža direktnu preporuku zasnovanu na rezultatima procene koji klasifikuju svakog kandidata kao visoko, umereno ili slabo podobnog za traženu poziciju. Uz to, ovaj izveštaj identifikuje snage, problematične oblasti i intervju stil kandidata. Primer izveštaja:

Basis

Izveštaj Basis kombinuje psihološku procenu i bihejvioralno intervjuisanje s ciljem da se proceni potenicijal kandidata za zapošljavanje. Ovaj sveobuhvatan izveštaj pruža bogat opis pogodnosti kandidata za neki posao ili organizaciju, preporuku za zapošljavanje, iscrpne smernice za bihejvioralni intervju i proces donošenja odluka o zapošljavanju – sve informacije neophodne za evaluaciju kandidata i donošenje kvalitetne odluke o angažovanju kadrova. Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku. Primer izveštaja:

Sales Basis

Sales Basis predstavlja gotovo rešenje za selekciju kandidata za prodajne pozicije na kojima se ostvaruju visoki prihodi. Koristi se za široki spektar prodajnih pozicija u različitim industrijama. Izveštaj je dostupan samo na engleskom jeziku. Primer izveštaja:

Share This