Satisfaction survey

Istraživanje zadovoljstva

ŠTA JE UPITNIK O ZADOVOLJSTVU?

Upitnik o zadovoljstvu Vam može pomoći da razumete mrežu socijalnih odnosa unutar organizacije. To je anonimni kvalitativni upitnik za zaposlene koji mapira njihovo sveukupno zadovoljstvo njihovim poslom kao i konkretnim aspektima njihovog radnog okruženja. Zadovoljstvo može biti izmereno veoma precizno i unapređeno korišćenjem ciljanih preporuka i intervencija.

KAKO FUNKCIONIŠE UPITNIK O ZADOVOLJSTVU?

 1. Izvodimo detaljno istraživanje Vašeg radnog okruženja kroz upitnik pripremljen u konsultaciji s Vama.
 2. Distribuiramo i preuzimamo upitnike direktno u Vašoj kompaniji.
 3. Analiziramo odgovore i pripremamo sumarni izveštaj, uključujući sve važne nalaze i Executive Summary.
 4. Predstavljamo Vam rezultate i odgovaramo na sva pitanja i savetujemo Vas u procesu implementacije promena.

KAKO ĆE UPITNIK O ZADOVOLJSTVU POMOĆI KOMPANIJI I ZAPOSLENIMA?

Kompanija će dobiti kompleksnu sliku o tome šta se ceni i šta nije dobrodošlo kod zaposlenih u raznim područjima rada:

 • Identifikacija faktora koji utiču na zadovoljstvo, odnosno nezadovoljstvo
 • Pravovremena identifikacija moguće fluktuacije među osobljem
 • Poboljšanje identifikacije zaposlenih sa kompanijom
 • Otkrivanje problema u internoj komunikaciji
 • Informacije o subjektivnim stavovima zaposlenih o menadžerima i nadređenima.

ŠTA JE TIPIČNO ZA NAŠ PRISTUP?

 • Fleksibilnost odgovaranja na Vaše zahteve. Bićete u mogućnosti da nadgledate područja koja Vas najviše interesuju.
 • Mogućnost da pratimo sve dimenzije koje su Vam najvažnije.
 • Poverljivost informacija, 100% anonimnost svih učesnika.
Share This