Schuhfried

Schuhfried

Assessment Systems Adria je zvanični distributer Schuhfried proizvoda u regionu. Kompanija Schuhfried je svetski lider u kompjuterskom psihološkom testiranju sa tradicijom od punih 70 godina.

Naše usluge podrazumevaju savetovanje klijenata i nabavku seta testova za psihološko testiranje u različitim oblastima i/ili seta kognitivnih treninga za rehabilitaciju oštećenih funkcija u odnosu na potrebe klijenta.

Schuhfried

Vienna Test System

Vienna Test System je softver koji sadrži preko 100 testova koji se primenjuju u oblasti neuropsihologije, sportske psihologije, saobraćajne psihologije i HR-a. VTS obezbeđuje najviši nivo objektivnosti i preciznosti, uključujući različite aspekte koji ne mogu biti izmereni tradicionalnim papir-olovka testovima. Proces testiranja je brz i veoma precizan.

Na godišnjem nivou SCHUHFRIED Vienna Test System se koristi u više od 12,5 milliona test sesija.

  • 1 250 sistema u privatnim kompanijama i agencijama za zapošljavanje
  • 1 350 sistema u centrima za istraživanje u saobraćaju
  • 2 600 klinika, bolnica i centara za rehabilitaciju
  • 530 univerziteta

Više informacija o Vienna Test System

CogniPlus

CogniPlus predstavlja program koji sadrži treninge za unapređenje i rehabilitaciju kognitivnih funkcija.

CogniPlus softver sadrži preko 20 kognitivnih treninga koji se primenjuju u rehabilitaciji odraslih pacijenata i dece sa oštećenim kognitivnim funkcijama. Sadrži treninge za kognitivne funkcije koje se mogu poboljšati uvežbavanjem, kao što su: pažnja, memorija, egzekutivne funkcije, prostorno procesiranje, vizuomotorne veštine i brzina procesiranja informacija.

Više informacija o CogniPlus

Biofeedback Xpert

Biofeedback Xpert je modularni i fleksibilni biofidbek sistem, koji koristi lake radio module i bežičnu tehnologiju.

Svi relevantni fiziološki parametri se mogu izmeriti i prikazati, uključujući disanje, provodljivost kože, temperaturu, varijabilnost srčane frekvencije, puls, napetost mišića i pokretljivost.

Više informacija o Biofeedback Xpert

Share This