abstract-reasoning-test

TEST APSTRAKTNOG REZONOVANJA

Kada poslodavci traže nove zaposlene, oni traže četiri osnovne osobine:

Inteligencija

Energija

Integritet

Interpersonalna inteligencija

Test apstraktnog rezonovanja pomaže pri identifikovanju onih kandidata koji zadovoljavaju prvu karakteristiku.

Šta meri Test apstraktnog rezonovanja?

ART meri Opštu mentalnu sposobnost (OMS). OMS je jedan od najboljih prediktora uspešnosti na različitim vrstama poslova.

“opšta mentalna sposobnost, između ostalog, uključuje sposobnost rezonovanja, planiranja, rešavanja problema, apstraktnog mišljenja, razumevanja kompleksnih ideja, brzog učenja i učenja iz iskustva“ (Gottfredson, 1994, str. 13)

U kojim situacijama preporučujemo ovaj test?

ART je pogodan za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na niže pozicije (u proizvodnji, uslugama), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti). U poređenju sa drugim alatima za selekciju, na ovaj način ćete dobiti najbolji mogući rezultat u odnosu na uložen novac.

Šta je Test apstraktnog rezonovanja?

TEST APSTRAKTNOG REZONOVANJA (ART) je neverbalni matrični test koji meri Opštu mentalnu sposobnost i koji ima visoku valjanost kao prediktor učinka na poslovima u raznim oblastima i svih nivoa složenosti. Drugim rečima, ART meri sposobnost induktivnog zaključivanja, tj. sposobnost osobe da identifikuje šablone i pravilnosti i da ih primeni kako bi rešavala date zadatke. Osobe sa iznadprosečnom sposobnošću induktivnog rezonovanja su u stanju da izvode pravila i uče iz svog iskustva i donose zaključke o posledicama svog budućeg ponašanja. Takve osobe su obično dobre u rešavanju problema, logično i jasno razmišljaju, brzo uče i donose dobre odluke. Svi ovi kvaliteti su presudni za skoro svaki posao, ali bivaju sve značajniji kako se povećava složenost posla.

KAKO SE RADI TEST APSTRAKTNOG REZONOVANJA?

1

Testiranje se može obaviti u domu kandidata ili u kontrolisanim uslovima. Test i izveštaji su dostupni na 10+ jeziku (engleskom, češkom, mađarskom, poljskom, srpskom, slovačkom, ruskom, itd.).

2

Test se popunjava onlajn na našoj plaformi koja je jednostavna za korišćenje. ART se sastoji od 23 neverbalna logička problema koje je neophodno rešiti u roku od 25 minuta.

3

Automatski generisani izveštaji za kandidate i za naručioce testiranja. Rezultati na testu se porede sa lokalnom ili internacionalnom normativnom grupom koju čini više od 200 osoba.

Ispitanicima se prikazuje niz figura koje su razmeštene po određenom pravilu. Zadatak kandidata je da uoče pravilo i da koristeći to pravilo zamene znak pitanja nekom od ponuđenih figura.

KAKO ART POMAŽE VAŠOJ ORGANIZACIJI I ZAPOSLENIMA?

Selekcija zaposlenih

Najkorisniji je u situacijama kada želite da procenite kognitivne sposobnosti kandidata i zaključite da li poseduju dovoljne intelektualne sposobnosti za obavljanje poslova za koje apliciraju.

Ciljna grupa

Pogodan za kandidate koji su tek završili školovanje i/ili apliciraju na niže pozicije (u proizvodnji, uslugama), kao i za složenije poslove (npr. menadžeri i specijalisti).

Povećanje uspešnosti zaposlenih

Inkorporiranjem ART rezultata u Vaše procese donošenja odluka pri zapošljavanju, povećavate šanse da će izabrani kandidati uspešno obavljati svoj posao.

POTREBNI SU VAM TESTOVI KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI?

Pogledajte testove koje je razvio Assessment Systems International. Zatražite besplatan login za Vašu kompaniju ili nas kontaktirajte za više informacija.

Share This