Schuhfried

Vienna Test System

Schuhfried Vienna Test System je softver koji sadrži preko 100 testova koji se primenjuju u oblasti neuropsihologije, sportske psihologije, saobraćajne psihologije i HR-a. VTS obezbeđuje najviši nivo objektivnosti i preciznosti, uključujući različite aspekte koji ne mogu biti izmereni tradicionalnim papir-olovka testovima. Proces testiranja je brz i veoma precizan.

  • Softver – Svakom sistemu potreban je osnovni softver, koji se koristi za administraciju testova, izračunavanje rezultata i obradu podataka. Raspolaže brojnim funkcijama koje olakšavaju svakodnevni rad.
  • Testovi – Na raspolaganju je preko 100 testova koji mere različite psihološke dimenzije. Testove ili unapred definisane test-setove birate u skladu sa Vašim potrebama.
  • Hardver – Većina testova se može sprovesti uz pomoć obične računarske tastature ili miša. Neki od testova zahtevaju upotrebu specijalnih panela za unošenje odgovora i njihovih dodataka.

HR

Vienna Test System HR psihološki testovi pomažu u odabiru zaposlenih za različite pozicije. Oni obezbeđuju vredne informacije o karakteru i sposobnostima kandidata.

Neke od dimenzija koje se mogu meriti ovim testovima su kognitivne sposobnosti, osobine ličnosti, tolerancija na stres, brzina reagovanja, pažnja, percepcija, memorija i senzomotoričke sposobnosti.

Testovi Schuhfried HR su posebno korisni u proceni kandidata za pozicije gde je povišen rizik i gde je bezbedno ponašanje od posebne važnosti.

NEURO

Vienna Test System NEURO pokriva sva ključna područja kliničke neuropsihološke procene, tj. procenu pažnje, percepcije, memorije, egzekutivnih funkcija, prostornog procesiranja, socijalne kognicije, senzomotoričkih funkcija i sposobnosti/brzine reakcije.

NEURO testovi imaju tri glavne oblasti primene:

  • Neurološki poremećaji
  • Psihološki poremećaji
  • Medicina rada (radna reintegracija)

SPORT

Vienna Test System Sport je naučno zasnovan i psihometrijski validan alat za prepoznavanje talenata, pripremu za treninge i unapređivanje talenata.

Korišćenje ovog sistema zajedno sa drugim alatima procene u sportskoj psihologiji Vam obezbeđuje  sveobuhvatan set informacija koji Vam omogućava da donesete objektivnu odluku. Procenite strukturu učinka igrača koji obećavaju i optimizujte  Vaše procese razvoja i selekcije!

Neke od dimenzija koje se mere Schuhfried SPORT testovima su fokusirana pažnja, anticipaciju pokreta, koordinaciju oko-ruka-stopalo, motiv za postignućem sposobnost reagovanja, reaktivna tolerancija na stres.

TRAFFIC

Od 1959. godine Schuhfried se bavi problemima saobraćajne psihologije. Testovi iz linije Vienna Test System TRAFFIC se koriste za procenu sposobnosti za vožnju i spremnosti osobe da ponašanje prilagodi saobraćajnim uslovima.

Testovi se primenjuju za procenu regularnih vozača, profesionalnih vozača i vozača sa određenim kognitivnim oštećenjima.

Pogledajte ovde  katalog svih VTS testova, a ispod kako izgleda program i procedura testiranja:

Share This