OMOGUĆITE VAŠEM TIMU DA NAPREDUJE.

Razvoj timova

Odličan timski rad koji dovodi do visokog učinka je jedna od ključnih diferencijalnih karakteristika efektivnih organizacija. Ipak, dostizanje takvog timskog učinka može ponekad biti izazovan zadatak. Jednostavno sastavljanje grupe talentovanih pojedinaca ne čini tim sa visokim učinkom. Kako bi se dostigao visok nivo postignuća tima, morate biti upoznati sa faktorima koji utiču na timsku dinamiku, razvoj liderstva i učinak.

Mi Vam pomažemo da gradite, razvijate i vodite efikasne timove procenjujući njihove timske snage, izazove i motivatore. Na osnovu prikupljenih podataka sprovodimo timske radionice i kreiramo razvojne planove. Cilj naših programa razvoja timova je da unaprede učinak celog tima, pomažući pojedinim članovima da rade na svojim veštinama i kompetencijama, ali i kroz pomoć članovima da komuniciraju i rade zajedno efikasnije i konstruktivnije.

Želite da znate znate kako možemo unaprediti učinak Vašeg tima tako da postiže tražene rezultate?

PREDNOSTI

Pruža objektivnu timsku analitiku

Omogućavamo bolje razumevanje uticaja koji članovi tima imaju jedni na druge. Posmatramo i analiziramo kompetencije, motivatore i vrednosti i pravimo detaljnu analizu snaga i izazova tima.

Povećava produktivnost i efektivnost

Sastavljanje grupe talentovanih pojedinaca zajedno ne čini tim sa visokim učinkom. Mi otkrivamo i ukazujemo na faktore koji utiču na timsku dinamiku, liderstvo i efektivnost kako bismo pomogli timu da dostigne visok nivo učinka.

Povećava zadovoljstvo i posvećenost zaposlenih

Uvek pružamo uvid u faktore koji pokreću članove i učinak celog tima. Otkrivajući ove elemente, članovi tima postaju motivisani da budu deo promene.

Kako organizacije postaju sve kompleksnije, javlja se sve veća potreba za timovima sa visokim učinkom. Sve više timova je angažovano širom organizacija za različite zadatke, što čini timove sa najboljim učinkom pravom konkurentnom prednošću.

Želite da znate više o tome kako Assessment Systems
može pomoći Vašoj organizaciji da gradi efikasnije timove?

Share This