Mi Vam pomažemo da donesete objektivne i pravilne odluke u procesu zapošljavanja.

Selekcija

Loše odluke o zapošljavanju su veoma skupe i mogu imati nemerljiv negativan uticaj na posvećenost i učinak članova tima. Odabir prave osobe za određenu ulogu, posebno kada se radi o menadžerskim pozicijama, može smanjiti troškove i do 70% i izbeći gubitke za kompaniju koji se javljaju usled lošeg učinka i liderstva, što predstavlja posledice neadekvatnog procesa selekcije.
S druge strane, ljudi su najvredniji resurs današnjih kompanija. Talenti su ono što organizacijama daje tržišnu prednost. Assessment Systems nudi klijentima efikasna rešenja za procenu uklapanja kandidata za:

  • Pozicije za proizvodne radnike i u okviru masovnih selekcija
  • Početničke pozicije
  • Talent programe
  • Ekspertske pozicije
  • Niži menadžment nivo
  • Srednji menadžment nivo
  • Top menadžment

Naša rešenja za procese selekcije su prilagođena potrebama klijenata i pozicijama za koje traže zaposlene. Razvili smo metodologiju koja nam omogućava da budemo sigurni da smo razmotrili sve kompetencije koje su važne za datu poziciju. Ona se sastoji iz nekoliko koraka:

Želite da znate kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da pravi objektivne odluke zasnovane na podacima?

selection process

Naša rešenja za procese selekcije su prilagođena potrebama klijenata i pozicijama za koje traže zaposlene. Razvili smo metodologiju koja nam omogućava da budemo sigurni da smo razmotrili sve kompetencije koje su važne za datu poziciju. Ona se sastoji iz nekoliko koraka:

selection process

Želite da znate kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da pravi objektivne odluke zasnovane na podacima?

Opis posla, identifikacija potrebnih kompetencija

Uvek se pobirnemo da razumemo šta je potrebno klijentu, šta su zahtevi posla i koje kompetencije bi trebalo da ima idealan kandidat.

Procena kognitivnih sposobnosti

Predstavlja jedan od najvažnijih prediktora uspeha u poslu na većini pozicija. Sprovodimo kognitvne procene kako bismo identifikovali potencijal kandidata na nižim/početničkim pozicijama.

Procena posebnih sposobnosti

Od ključne je važnosti na poslovima sa povišenim rizikom po zdravlje i bezbednost zaposlenih, gde odabir pogrešne osobe može rezultirati velikim finansijskim gubicima usled oštećenja imovine, zastoja u proizvodnji, tužbi, povreda ili invaliditeta.

Procena ličnosti i motivacije

Ličnost je neizbežno važan prediktor uspeha na poslu. Koristimo procene ličnosti kako bismo identifikovali snage, polja za razvoj i motivatore kandidata, ali i kako bismo procenili potencijal kandidata da uspešno obavlja posao na kompleksnijim pozicijama. Ove osobine se uvek interpretiraju u kontekstu zahteva pozicije i pružaju nam uvid u to šta bi trebalo da budu tačke fokusa u narednom koraku.

Procene zasnovane na kompetencijama

IIznova se potvrđuje činjenica da je najbolji prediktor budućeg ponašanja prošlo ponašanje. Naše procene zasnovane na kompetencijama nude detaljan uvid u snage i potencijale kandidata i identifikuju oblasti za razvoj. Naše metodologije pružaju kompletnu sliku profila kandidata i toga kakav će njihov učinak i ponašanje na poslu biti.

Izveštavanje

U zavisnosti od toga koliko je pozicija kompleksna, a u skladu sa tim i sam proces selekcije, nudimo našim klijentima različite varijante izveštaja koji im pružaju informacije potrebne za kvalitetne odluke zasnovane na podacima.

Korišćenje validnih, pouzdanih i proverenih alata i usluga u procesu selekcije rezultira adekvatnom predikcijom učinka u periodu od nekoliko godina, što povećava efikasnost selekcije i poboljšava rezultate koji će smanjiti fluktuaciju. Generalno, Vaši dugoročni troškovi će biti smanjeni selektovanjem najboljih kandidata.

Uspešna selekcija

Što više kompetencije kandidata koreliraju sa zahtevima pozicije i kulturom organizacije, to će njegov učinak i posvećenost biti veći.

conditions of successful selection

Želite da znate više o tome kako Assessment Systems može pomoći Vašoj organizaciji da donosi objektivne odluke u selekciji zaposlenih?

Share This