SERTIFIKUJTE SE – Šta je ključno pri donošenju odluka u vezi ljudi u Vašoj organizaciji?

Istraživanja i praksa pokazuju da je ličnost jedan od faktora koji najbolje predviđaju način na koji ljudi grade odnose sa drugima, način na koji posmatraju stvari i pristupaju poslu, kao i njihovo uklapanje sa zahtevima određene pozicije.

Sve navedeno u velikoj meri predviđa njihov učinak na poslu, tako što predviđa njihovo ponašanje i odraz je njihovih kompetencija. Upravo zbog toga testovi ličnosti pronalaze svoje mesto u procesima selekcije i razvoja zaposlenih i menadžmenta.

Kao HR menadžer i poslodavac, na koja pitanja želite odgovoriti testiranjem ličnosti kandidata? Prvo bi trebalo da saznate kakav će kandidat biti kao zaposleni – da li će biti lak za rad ili „težak“ i ćudljiv? Dalje, trebalo bi da dobijete informacije o tome da li kandidat poseduje osobine koje su neophodne za uspeh na poziciji za koju se prijavljuje? I na kraju, test ličnosti bi trebalo da Vam kaže da li se vrednosti kandidata uklapaju u kulturu organizacije.

Hogan inventari ličnosti pomažu vam da zaposlite prave ljude, razvijate vaše zaposlene i izgradite snažne lidere koji su neophodni vašoj organizaciji kako bi napredovala.
Kako?
Uz pomoć tri glavne komponente koje Hogan ispituje – osobine ličnosti, kontraproduktivna ponašanja i motivatore, možete dobiti kompletnu sliku o tome koje snage osoba ima, kako se ponaša pod stresom i šta joj je potrebno da bi se u radnom okruženju osećala dobro i ispunjeno. Ove informacije o zaposlenom možemo koristiti za pravilno donošenje odluka u:

  • Selekciji – Hogan alati nam daju sliku o tome da li osoba ima kompetencije i osobine koje bi joj omogućile da uspešno obavlja posao, kao i da li će se uklopiti u organizacionu kulturu
  • Razvoju – uz pomoć Hogan inventara možemo steći uvid u potencijale zaposlenih, kao i njihove razvojne potrebe
  • Razvoju lidera – Hogan inventari su posebno pogodni za razvoj lidera i mogu nam ukazati koja su njihova polja za razvoj kako bi ostvarili svoj pun potencijal u pogledu građenja i vođenja uspešnih timova.

Hogan inventari se mogu uspešno koristiti kroz ceo životni ciklus zaposlenog, od selekcije i razvoja preko unapređenja do građenja liderskih kompetencija, a takođe nalaze primenu i u širokom spektru HR procesa kako bi se donosile odluke zasnovane na podacima – npr. u upravljanju talentima i planiranju naslednika.

Ipak, kako biste iskoristili pun potencijal Hogan alata u navedenim procesima, neophodno je da znate pravilno da ih primenite i interpretirate.

Zbog toga je Hogan kreirao program sertifikacije u kom ćete naučiti kako ličnost predviđa učinak, kako pravilno tumačiti skale Hogan inventara, kao i kako da date kandidatu ciljani razvojni fidbek na osnovu Hogan rezultata. I više od toga, Hogan sertiifkacija će promeniti način na koji posmatrate ljudsku prirodu!

Assessment Systems Adria redovno održava Hogan sertifikacione treninge u Beogradu na srpskom i engleskom jeziku.

POGLEDAJTE DATUME NAREDNIH SERTIFIKACIJA!

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This