Šta zaposleni zaista žele?

Šta je to što je potrebno zaposlenima kako bi bili zadovoljni i motivisani da rade za vašu kompaniju? Češto razlog zašto ljudi napuštaju radno mesto nije novac ili loš šef, već nedostatak odgovarajućeg podsticaja u radnom okruženju. Usled sve izraženije globalizacije i mobilnosti, retencija zaposlenih postaje sve veći izazov. 

Iako su povećanja plate i novčani bonusi često stimulativni i dobrodošli, neće biti u istoj meri i na isti način podsticajni za sve. Nekima je važnije pružiti prilike za napredovanje, drugima da njihov trud i rad bude prepoznat, a nekima je prioritet da im radno mesto pruža stabilnost i sigurnost. Upravo zbog toga je dobro razumevanje motivacione strukture vaših zaposlenih od ključnog značaja za povećanje zadovoljstva, smanjenje fluktuacije i održavanje njihove angažovanosti na nivou koji obezbeđuje postizanje ciljeva.

Značajan deo zadovoljstva zaposlenih zavisi i od nivoa njihovog uklapanja u radni kolektiv. Organizacionu kulturu neke kompanije, između ostalog, čine motivi i vrednosti koje dele zaposleni. Ukoliko se pojedinac po svojoj motivacionoj strukturi značajno razlikuje od ostatka radnog kolektiva, velika je verovatnoća da će osećati manje pripadnosti i povezanosti, pa samim tim i zadovoljstva u radu na dnevnom nivou. Zbog toga je važno proceniti kakve vrednosti su datom pojedincu važne i šta mu je potrebno da bi se osećao motivisano da postigne svoj maksimum.

Motivi i vrednosti se mogu procenjivati na različite načine. Tokom intervjua, iskusni HR profesionalci mogu steći uvid u to šta je kandidatu važno. Objektivniju i precizniju sliku nam svakako pružaju inventari ličnosti, poput Hoganovog inventara motiva, vrednosti i preferencija (MVPI).

Saznajte više o tome kako pomoću Hogan alata možete proceniti motivacionu strukturu kandidata i predvideti njihov stepen uklapanja u postojeću korporativnu kulturu. Postanite serfitikovani korisnici Hogan alate procene i donosite najbolje odluke za vašu kompaniju.

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This