PODRŽAVAMO HR U DONOŠENJU
VREDNIH REŠENJA ZA BIZNIS.

Strateški HR

U našem brzo promenljivom biznis okruženju najuspešnije organizacije su one koje implementiraju nove procese i efikasne načine za evaluaciju, razvoj i zadržavanje svog ljudskog kapitala. Briga o ljudskoj komponenti Vaše biznis strategije je ključna za podršku inovaciji i rastu.

Ljudi su najvažniji kapital današnjih kompanija, jer oni daju konkurentnu prednost svakoj organizaciji. Assessment Systems nudi klijentima efikasne alate i rešenja za podršku dugoročnim HR ciljevima Vaše kompanije.

Pomažemo Vašoj organizaciji da meri i unapređuje opštu posvećenost zaposlenih i pronađe metrike i analitiku koje podržava efektivnost kompanijskog ulaganja u ljude i upravljanja. Naši kvalifikovani konsultanti Vam pomažu da identifikujete izazove sa kojima se suočava Vaša organizacija u pogledu posvećenosti zaposlenih i HR analitike i nude rešenja koja su usklađena sa opštom biznis strategijom.

Želeli biste da znate kako Assessment Systems
može podržati Vaš HR departman
da donese vredna rešenja za biznis?

strategic-hr-structure

Pomažemo Vašoj organizaciji da meri i unapređuje opštu posvećenost zaposlenih i pronađe metrike i analitiku koje podržava efektivnost kompanijskog ulaganja u ljude i upravljanja. Naši kvalifikovani konsultanti Vam pomažu da identifikujete izazove sa kojima se suočava Vaša organizacija u pogledu posvećenosti zaposlenih i HR analitike i nude rešenja koja su usklađena sa opštom biznis strategijom.

strategic-hr-structure

WŽeleli biste da znate kako Assessment Systems
može podržati Vaš HR departman
da donese vredna rešenja za biznis?

Posvećenost zaposlenih

Visoka posvećenost zaposlenih je pokretačka snaga iza većina biznis rezulata. Posvećenost zaposlenih utiče na retenciju, brend poslodavca i reputaciju. Pomažemo Vam da mapirate opštu klimu organizacije i identifikujete oblasti u kojima je potrebno intervenisati. Nudimo alate i usluge za održavanje posvećenosti zaposlenih na svim nivoima u okviru kompanije od lidera do izvršioca.

HR analitika

Nudimo rešenja za konstantnu evaluaciju i analizu HR inicijativa na objektivan i prikladan način. Pomažemo Vašem HR departmanu da pravi bolje strateške odluke u vezi ljudi zasnovane na podacima. HR analitika može dati predikcije u vezi trendova koji se javljaju i pretvoriti ih u dobre biznis prilike. Analitika može otkriti kako trenutne HR strategije mogu biti bolje usklađene sa ciljevima organizacije.

Ljudski resursi su se dugo razvijali od svoje tradicionalne uloge administratora transakcija vezanih za ljude do strateškog biznis partnera. Tempo promena u biznis strukturama i okruženju zahteva da HR funkcija isprati tu ulogu. HR departmani moraju da kreiraju i implementiraju pravi set kompetencija kako bi uspešno podržali biznis ciljeve. HR aktivnosti moraju biti strateški usklađene sa opštom strategijom kompanije i targetirane ka rešavanju najhitnijih problema.

Želite da saznate više o tome kako Assessment Systems
može podržati Vaše strateške HR odluke?

Share This