REŠITE SE NAGAĐANJA UZ POMOĆ HR ANALITIKE.

HR analitika

HR analitika omogućava organizacijama da koriste svoje podatke o istoriji zaposlenih kako bi donosile bolje odluke u vezi svojih ljudi i unapredili operativni učinak. Od privlačenja najboljih talenata, do tačnog predviđanja budućih kadrovskih poreba ili povećanja zadovoljstva zaposlenih, HR analitika omogućava organizacijama da usklade HR metrike sa biznis ciljevima. Suština HR analitike je da analizira ljudsku dimenziju organizacije i pruži vredne informacije za odluke zasnovane na podacima u skladu sa dugoročnim ciljevima kompanije.

Pomažemo Vam da iskoristite moć postojećih HR i biznis podataka kako biste napravili osnovne odluke u vezi ljudi. Možemo podržati Vaše HR procese kreirajući benčmarke i modele zasnovane na pouzdanim podacima kako bismo gradili vrednost biznisa.

Želite li da donosite HR odluke bez nagađanja?

PREDNOSTI

Pomaže da pravite odluke u vezi zaposlenih na osnovu podataka

Koristimo HR analitiku kako bismo otkrili bihejvioralne karakteristike i kompetencije povezane sa zaposlenima sa najboljim učinkom. Uz pomoć rezultata možemo Vam pomoći da pravite objektivne odluke zasnovane na podacima u selekciji, razvoju i retenciji zaposlenih.

HR odluke su u vezi sa biznis rezultatima

HR analitika omogućava organizacijama da mere uticaj odluka u vezi ljudi na biznis. Pomažemo Vam da pronađete metrike i benčmarke za bolje odluke u vezi ljudi i uskladite ih sa ciljevima cele organizacije.

Pravi prediktivnu analizu

Uz pomoć naših eksperata i Vaših podataka HR analitika može da ponudi predviđanja identifikujući pokretače, rangirajući uzroke i modelujući posledice. Na osnovu ove analize naši konsultanti Vam mogu preporučiti konkretne akcije.

Želite da znate više o tome kako Assessment Systems
može da pomogne Vašoj organizaciji da HR podatke pretvori u biznis uvide?

Share This