Search result

Interna komunikacija, organizacione promene i dobrobit zaposlenih

Interna komunikacija: osnova koja se često zaboravlja Komunikacija igra veliku ulogu u ukupnom blagostanju svakog tima i svake organizacije. Kada pričamo o komunikaciji, često govoriomo i o upravljanju očekivanjima. Percepcije kompanije i spolja i iznutra bi trebalo da budu kompatibilne. Obezbedite mogućnosti za ljude da izraze svoja mišljenja o tome kako se stvari rade. Takođe […]

Opširnije...