Search result

Kako da identifikujete emocionalno inteligentnog kandidata za posao?

Svaki posao koji zahteva kontakt sa ljudima trebalo bi da rade ljudi sa određenim stepenom emocionalne inteligencije –  sposobnosti da kontrolišu svoje emocije i razumeju emocije drugih. Kako da identifikujete emocionalno inteligentnog kandidata za posao? Svakako ne pitajući ih da procene svoj EQ. Pokušajte da uvrstite sledeća pitanja, koja je preporučio Entrepreneur.com, u intervju za […]

Opširnije...