Search result

Konflikt – tajna uspešnih timova

Istraživanja ukazuju na to da se u poslednje vreme u većini kompanija dekonstruišu tradicionalne hijerarhijski organizovane strukture i naglasak se sve više premešta na kupce i proizvode. Takođe, radi se na formiranju snažno povezanih i kooperativnih timova, koji su međusobno koordinisani i saradljivi. To se čini kao odlična ideja, ali se postavlja pitanje da li […]

Opširnije...