Search result

Šta je aktuelno u sferi regrutacije u 2016?

Bivanje u toku sa trendovima regrutovanja pomaže da se izbegnu potencijalni problemi regrutovanja koji mogu uticati na vašu organizaciju. Pogledajmo najvažnije trendove u 2016. Napisao: Stephen Bruce, PhD, PHR 1. Često su kompanije, a ne kandidati oni koji se takmiče. Kako se nivo nezaposlenosti smanjuje, postaje sve važnije ,,prodati’’ organizaciju, pre nego jednostavno tražiti talente. […]

Opširnije...