Kako najbolje prepoznati talente?

Organizacije širom sveta vide identifikovanje i razvoj zaposlenih koji pokazuju visok potencijal kao svoj glavni prioritet. Međutim, kompanije često imaju teškoća da prepoznaju talente među zaposlenima.

Kako možemo biti sigurni da smo prepoznali talente?

Odgovor deluje očigledno – talentovani su oni koji postižu najbolje rezultate. Međutim, istraživanje koje je sproveo Corporate Research Forum, pokazuje da slika ipak nije toliko prosta. Zaposleni sa visokim postignućima nisu nužno i talenti. Odličan programer se možda ne bi snašao kao CEO.

Corporate Research Forum nam nudi nekoliko saveta:

  1. Treba da znate šta tačno tražite: široka definicija talenata je da su to zaposleni sposobni da dostignu i budu efikasni na rukovodećim pozicijama, da brzo grade svoju karijeru uz održivi razvoj tokom dužeg vremenskog perioda. Ovo osnovno shvatanje je potrebno prilagoditi konkretnim potrebama vaše kompanije.
  2. Ličnost je važna: pored znanja i veština, osobine ličnosti su takođe bitne za uspeh. Osobine koje se obično ističu su savesnost, otvorenost prema novim iskustvima i rezilijentnost.
  3. Pazite na kontraproduktivna ponašanja: čak i ako zaposleni poseduje sve potrebne veštine, znanja i osobine, ne znači da će se izdvojiti kao talenti. Svaka snaga, ukoliko se previše oslanjamo na nju, može postati sputavajuća. Orijentisanost na detalje može da preraste u preokupiranost koja nam onemogućava da sagledamo širu sliku.

Kada znate šta tačno tražite, preostaje da pronađete najbolji način za prepoznavanje talenata.

Hogan High Potential Talent Report može značajno da vam olakša procenu i razvoj talenata. Izveštaj omogućava brzo i lako donošenje odluka o talentima zasnovano na podacima, razvoj kompetencija bitnih za uspeh i postizanje željenih ishoda. Kombinujući informacije sa tri različita Hogan inventara, možemo predvideti koliko uspešno će zaposleni upravljati svojom karijerom, koliko dobro se uklapa u korporativno okruženje, koliko se ističe kao lider i koliko može da bude uspešan u vođenju drugih.

Prijavite se za Hogan sertifikacioni trening i postanite ekspert u tumačenju rezultata Hogan alata procene.

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This