Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

1. Preambula

Ovi uslovi korišćenja odnose se na Vaše korišćenje i registriaciju na www.asystems.as sajtu (kao i sve domene asystems.co.uk) i sve subdomene (u daljem tekstu “Sajt”). Potvrđujete da ste pročitali, razumeli i pristajete da delujete u okviru njegovih granica, kao i da se pridržavate svih primenljivih zakona i propisa. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, nemojte koristiti Sajt.
Ovaj Sajt može sadržati i druga zaštićena obaveštenja i informacije o zaštićenim autorskim pravima čiji se uslovi korišćenja moraju sagledati i pratiti. Informacije na ovom Sajtu mogu sadžati tehničke neispravnosti ili tipografske greške.
Informacije na ovom Sajtu mogu biti promenjene ili ažurirane bez prethodne najave. Assessment Systems International (u daljem tekstu “ASI”) takođe može unapređivati i/ili menjati proizvode, programe i usluge koje su opisane u ovim informacijama u svakom trenutku, bez prethodne najave. ASI ne snosi odgovornost u vezi sa tačnošću informacija koje se nalaze na ovom Sajtu i korisnik takvih informacija snosi ličnu odgovornost za njihovu upotrebu.

2. Pravo na menjanje, modifikovanje ili brisanje Uslova korišćenja

ASI i sve kompanije u grupi zadržavaju pravo da menjaju, modifikuju, dodaju ili brišu delove Uslova korišćenja u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Molimo Vas da ponovo pregledate Uslove korišćenja s vremena na vreme kako biste bili u toku sa eventualnim promenama. Ukoliko nastavite da koristite sajt, to znači da prihvatate promene.

3. Autorska prava i upotreba sadržaja sajta

Ovaj Sajt i sve informacije koje sadrži ili može sadržati u budućnosti uključujući, ali ne isključivo, članke, memorandum, biltene, izveštaje, objave za štampu, mišljenja, tekstove, direktorije, vodiče, fotografije, ilustracije, zaštitne znake, robne marke, marke usluga, i logoe (u daljem tekstu “Sadržaji”) predstavlja vlasništvo ASI i zaštićene su od nedozvoljenog kopiranja i distribuiranja zaštitom autorskih prava, patentima ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini.

4. Linkovi

ASI dozvoljava i ohrabruje postavljanje linkova ka Sadržajima na Sajtu. Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za bilo koji link u svakom trenutku. ASI ne daje izjave o bilo kom drugom sajtu kome možete pristupiti putem ovog Sajta. Linkovi ka sajtu koji nije vlasništvo ASI ne znači da ASI odobrava ili prihvata bilo kakvu odgovornost za sadržaj ili upotrebu takvog sajta.

5. Privatnost

ASI neće objaviti Vaše ime ili na bilo koji drugi način publikovati činjenicu da ste poslali materijale ili druge informacije osim ako:
a) ASI ne dobije Vaše odobrenje da koristi Vaše ime; ili
b) ASI Vas prethodno obavesti da će materijali ili druge informacije koje ćete poslati na određenom delu Sajta biti objavljene ili na drugi način upotrebljene sa Vašim imenom; ili
c) ASI nije obavezan prema zakonu da tako postupi. Za dodatne informacije molimo Vas pogledajte Politiku privatnosti Assessment Systems International.

6. Kvalifikacije pretplatnika

Kada se registrujete sa ili prijavljujete za ASI newsletter ili koristite bilo koju kontakt formu, morate dati tačne, kompletne i trenutne informacije za registraciju i pristajete da date ASI ažurne informacije nakon što nastanu eventualne promene. Pojedinačne pretplate za Sajt su dostupne samo osobama koje imaju 18 ili više godina. Vaše pravo da koristite Sajt je lično i ne može se preneti na drugu osobu.

7. Odgovori na online zahteve

S vremena na vreme, ASI može zainteresovanim osobama ponuditi informacije ili materijale putem email-a ili na drugi način. ASI zadržava pravo po apsolutnoj diskreciji da odbije bilo koji zahtev za takvim informacijama ili materijalima, ili da prekine dostavljanje takvih informacija ili materijala bilo kom pojedincu iz bilo kog razloga.

8. Odricanje od garancija

Sve informacije na ovom Sajtu dostavlja ASI na bilo kojoj osnovi, a koristite ih na sopstveni rizik. Sajt Vam može postati nedostupan kao posledica održavanja, neispravnosti kompjuterskog hardvera ili softvera ili iz drugih razloga i može rezultirati oštećenjem Vašeg sistema ili operacija. ASI ne daje garancije, otvorene ili implicitne, i ASI neće biti odgovoran direktno ili indirektno, niti ćete dati bilo kakav iskaz protiv ASI za bilo kakvu štetu proizovdenu od strane ili u vezi sa ovim Sajtom ili bilo kojim drugim sajtom koji je na njemu linkovan uključujući, ali ne isključivo, gubitak profita, izgubljene informacije, prekid poslovanja ili gubitak programa ili drugih podataka na uređaju nak om rukujete informacijama. Konačno, ASI ne daje garancije u vezi sa tačnošću, pouzdanošću, kvalitetom ili dostupnošću bilo kog proizvoda ili usluge koji su dostupni ili o kojima se diskutuje na Sajtu, i informacije koje se prikupljaju putem ovog Sajta o ASI proizvodima i uslugama ne daju takvu vrstu garancije.

Share This