Zašto čak 71% zaposlenih pokazuje nezainteresovanost na poslu

Istraživanja sprovedena u Sjedinjenim Američkim Državama ističu da čak 71% zaposlenih pokazuje disengagement – nezainteresovanost i nedovoljnu uključenost u poslovanje svoje kompanije. Posledice ove pojave nisu nimalo bezazlene: dolazi do smanjenja efikasnosti, pada produktivnosti i povećanja fluktuacije.

Šta je uzrok? Naučne studije su pokazale da se kao uzrok izdvajaju dva glavna faktora:

  • Organizacije koje ne razumeju potrebe svojih zaposlenih,
  • Biranje nekompetentnih menadžera.

A šta možemo da uradimo?

Najbolji način da se spreči disengagement je da kompanije ulože u sticanje boljeg razumevanja motiva i potreba zaposlenih, kao i specifičnih načina na koji se one mogu zadovoljiti na individualnom nivou.

Osnovne potrebe zaposlenih mogu se grupisati na:

  • Potreba za napredovanjem i razvojem,
  • Potreba za autentičnim međuljudskim odnosima,
  • Potreba za razumevanjem značaja i smisla njihovog doprinosa.

Kompanije treba da teže stvaranju radnog okruženja koje će zadovoljiti navedene potrebe. Način na koji se to može ostvariti otkriva se kroz razumevanje individualnih razlika u motivacionoj strukturi zaposlenih.

Najčešća greška pri izboru menadžera predstavlja odabir na osnovu senioriteta ili tehničke ekspertize uz zanemarivanje onoga što je najbitnije – da li osoba ima kompetencije potrebne za upravljanje timom. Istraživanja pokazuju da se 35% varijanse u engagement-u tima može pripisati nezadovoljstvu zbog menadžera. Savremenim kompanijama postaje sve jasnije da su najbolji menadžeri oni koji zaposlene vide kao ličnosti sa jedinstvenim potrebama i vrednostima, a ne samo kao sitne delove veće korporativne mašine.

Hogan inventari ličnosti mogu Vam pružiti pomoć u prepoznavanju najkompetentnijih menadžera i sticanju boljeg uvida u potrebe zaposlenih. Ovi inventari predstavljaju naučno zasnovane i validne procene ličnosti koje omogućavaju ne samo predviđanje radnog učinka, već i njegovo bolje razumevanje.

Saznajte više o tome kako Hogan alati mogu unaprediti Vaše poslovanje. Postanite sertifikovani korisnici Hogan alata i donosite najbolje odluke za Vašu kompaniju.

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This