Značaj skromnosti u liderstvu (intervju sa dr Robertom Hoganom)

SKROMNOST U LIDERSTVU PODSTIČE UKUPNU EFEKTIVNOST

Harizmatični lideri su često fokusirani na lično napredovanje, dok su skromni lideri više fokusirani na učinak tima i usmeravanje zaposlenih. Efektivni lideri su oni koji su spremni da priznaju grešku, dele zasluge, i uče od drugih. Skromnost u liderstvu takođe dovodi do veće angažovanosti zaposlenih, više zadovoljstva u radu i smanjenja stopa napuštanja radnog mesta.

Skromnost u liderstvu se široko definiše kao 1) samosvesnost, 2) priznavanje tuđih snaga i doprinosa i 3) otvorenost prema novim idejama i povratnim informacijama o učinku. Lideri koji su skromni imaju bolje razumevanje potreba organizacije i donose informisane odluke koje se tiču rada. Takođe, skloniji su traženju pomoći kad im je to potrebno u odnosu na harizmatične lidere. Što je najznačanije, skromni lideri doprinose u stvaranju kulture razvoja kod zaposlenih tako što prepoznaju značaj učenja i ličnog razvoja. Skromnost takođe podstiče kulturu otvorenosti, poverenja i priznanja, koja je važan preduslov uspeha.
(dr Robert Hogan – Zaboravite harizmu, tražite skromnost kod lidera)

Skromnost u rokovođenju ne znači i odsustvo ega i ambicije. Zapravo, skromni lideri mogu bolje da usmeravaju svoju ambiciju tako da ona istovremeno služi i organizaciji.

IDENTIFIKOVANJE SKROMNIH LIDERA

Izazov u pronalaženju i razvijanju efektivnih lidera je pre svega u njihovom identikifovanju. Harizmatični lideri se lako ističu u grupi i njihova dopadljivost često zamaskira karaktiristike koje su važnije za učinak. Skromni, i obično i efektivniji lideri, manje su uočljivi i moguće ih je prevideti pri zapošljavanju ili unapređivanju. Kreiranje programa selekcije i razvoja koji prevazilaze lične pristrasnosti i fokusiraju se na objektivne pokazatelje uspeha mogu pomoći pri identikifovanju ovakvih lidera. Organizacije mogu imati broje benefite od korišćenja psihometrijskog testiranja i 360° evaluacije da bi neutralisali subjektivne faktore formiranjem pristupa usmerenog na podatke koji osigurava da organizacije prepoznaju i unapređuju zaposlene koji će biti efektivni i skromni lideri.

U ovom videu, dr Robert Hogan govori o značaju skromnosti u rukovođenju i kako Hogan Assessments može pomoći organizacijama širom sveta da identifikuju buduće lidere koji su humble, kompetentni i efektivni.

SAZNAJTE VIŠE

Ako želite da saznate više, prijavite se za našu konferenciju u Zagrebu 21. novembra, na kojoj će Zsolt Feher, iz Hogan Assessment Systems, govoriti o ovoj zanimljivoj temi!

PRIJAVA ZA NEWSLETTER

* indicates required
GDPR pristanak

Politika privatnosti


Share This